Ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties stabiel sinds 2013

De incidentie van ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties blijft sinds 2013 zowel op niveau van het hele ziekenhuis als op niveau van de intensieve zorgen afdeling ongeveer gelijk.
In 2017 was de gemiddelde ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfectie incidentie voor het hele ziekenhuis 8,2 infecties per 10.000 ligdagen en voor de bloedstroominfecties die twee dagen of later na opname op intensieve zorgen optraden 29,8 infecties per 10.000 ligdagen. Ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit (ziekte) en mortaliteit. Vele van deze bloedstroominfecties zijn te voorkomen, vooral deze geassocieerd met invasieve hulpmiddelen zoals centraal veneuze katheters of urinaire sondes.
05 feb 2019 09u39
meer over
zie ook rubriek