Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Voorwerp

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door MediNews.be. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder of aanbieder) van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met deze voorwaarden. MediNews.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De wijziging zal bekend gemaakt worden op de site van MediNews.be en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de bekendmaking op de site.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

MediNews.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door MediNews.be zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de informatiegebruikers en -aanbieders.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de MediNews.be site geven geen recht op een financiŽle compensatie. MediNews.be is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor eender welke schade veroorzaakt door de informatie op de site.

MediNews.be biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. MediNews.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

MediNews.be is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. MediNews.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. MediNews.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De nieuwsverstrekker erkent dat het bericht dat hij op de MediNews.be website plaatst door MediNews.be mag worden verspreid (via de eigen MediNews.be website of onder een beperkte vorm met XML aan derden aangeboden RSS feed). Hij erkent dat hij de exclusieve rechten heeft, of indien dit niet zo is, de nodige overeenkomsten heeft gesloten om de geposte informatie te gebruiken en te verspreiden. Hij staat er borg voor dat niets van het materiaal dat op de MediNews.be website wordt geplaatst illegaal is of een inbreuk vormt op de rechten van derden.

De gebruiker (bezoeker) erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van de oorspronkelijke nieuwsverstrekker. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciŽle doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de nieuwsverstrekker. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de MediNews.be site in een database is niet toegestaan.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MediNews.be verzamelt informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten (bv. nieuwsbrief) aan te bieden. Deze informatie kan door MediNews.be gebruikt worden voor acties of berichten van commerciŽle aard.

MediNews.be verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

MediNews.be maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Wijzigingen aan de MediNews.be Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de bezoeker van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert het IP-adres van de bezoeker niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op onze site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. MediNews.be met contactadres Lijsterbeslaan 21, 8400 Oostende, info@medinews, is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslaan. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Gebruik RSS feeds

MediNews blijft steeds eigenaar van de informatie in de RSS feeds die worden aangeboden. U kunt nooit schadervergoeding krijgen voor het gebruik van de MediNews RSS-feeds. MediNews behoudt ook het recht om u het gebruik van deze service te weigeren.

U mag de RSS-feeds van MediNews op uw persoonlijke, niet commerciŽle website plaatsen. Dit houdt onder andere in dat het verboden is de inhoud of de links van de feeds aan te passen. U mag de berichten niet opslaan in een database. U mag geen advertenties aanbieden op de webpagina's waarop u de RSS-feeds van MediNews plaatst.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd.

Laatste update Ė 23 oktober 2011.