Nauwe samenwerking tussen Sint-Jozefskliniek Izegem en AZ Groeninge

De ziekenhuizen Sint-Jozefskliniek Izegem en AZ Groeninge hebben hun intentie tot nauwe samenwerking duidelijk uitgesproken. Met dat engagement willen ze hun complementaire troeven bundelen ten gunste van de patiŽnt: nabijheid van zorg met een warme, persoonlijke toets, gekoppeld aan een hooggespecialiseerd zorgaanbod.
Bernard Ceriez, algemeen directeur Sint-Jozefskliniek Izegem: ďIn het kader van dat veranderende ziekenhuislandschap dachten artsen, directie en bestuur van Sint-Jozefskliniek na over onze toekomststrategie. De eensgezinde visie doorheen onze besprekingen was de wil onze identiteit van nabij en zelfstandig ziekenhuis te behouden. Tegelijk willen we ons zorgaanbod verbreden. De toegankelijkheid van ons ziekenhuis voor huisartsen en patiŽnten was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom ging onze voorkeur uit naar ťťn netwerkpartner die de rol van referentieziekenhuis kan opnemen.Ē

Om de mogelijkheden af te tasten, heeft Sint-Jozefskliniek grondig overleg gepleegd met diverse ziekenhuizen en belanghebbenden. Medische raad en raad van bestuur kwamen tot het gezamenlijke besluit dat een samenwerking met AZ Groeninge de beste garanties biedt om een volwaardige activiteit als basisziekenhuis met een breed medisch aanbod in Izegem te houden.

Jan Deleu, algemeen directeur AZ Groeninge: ďAZ Groeninge wil als referentieziekenhuis duurzaam samenwerken met een complementaire partner die ons beide kan versterken. Wij zien de kleinschalige, warme aanpak die Sint-Jozefskliniek kenmerkt als een sterke troef en willen die zeker behouden en nog meer tot uiting laten komen. Samen kunnen we onze zorg naar een hoger niveau tillen.Ē

Geen fusie
Beide ziekenhuizen hebben nu hun intentie tot nauwe samenwerking duidelijk uitgesproken. Volgende stap is de bepaling van het juridische kader waarbinnen de samenwerking verder uitgebouwd kan worden. Beide algemeen directeurs benadrukken dat het niet om een fusie gaat. Sint-Jozefskliniek blijft een onafhankelijk ziekenhuis. Bernard Ceriez: ďVoor de medewerkers zal de samenwerking weinig gevolgen hebben. De tewerkstelling blijft behouden. Wel zal de samenwerking een breder aanbod aan ontplooiing, vorming en ontwikkeling tot stand brengen. Elke stap wordt zorgvuldig besproken met alle betrokken partijen.Ē

Versterking van het zorgaanbod
Beide ziekenhuizen zullen een gezamenlijk zorgstrategisch plan uitwerken om het zorgaanbod in beide ziekenhuizen te versterken. Dat zal stap voor stap gebeuren, in nauw overleg met de betrokken diensten. Concreet houdt dat in dat de teams van artsen gaan samenwerken, waardoor consultaties en operaties in het partnerziekenhuis mogelijk worden. Op die manier kunnen meer gesubspecialiseerde raadplegingen plaatsvinden in Sint-Jozefskliniek, en anderzijds kunnen artsen van Sint-Jozefskliniek, wanneer dat nodig blijkt, gebruik maken van hoogtechnologische apparatuur in AZ Groeninge om er bepaalde technische ingrepen uit te voeren.

De geÔntegreerde zorg, met de patiŽnt als centrale partner, wordt versterkt door multidisciplinaire samenwerking van artsen, verpleegkundigen en paramedici.

PatiŽnten uit de streek van Izegem krijgen dus meer gespecialiseerde zorg dicht bij huis in hun vertrouwde omgeving en kunnen anderzijds terecht in AZ Groeninge voor hoogtechnologische en/of complexe zorg, met voor- en nazorg in Sint-Jozefskliniek. Een voorbeeld hiervan is de interventionele radiologie die az groeninge inzet op het vlak van beroertezorg.

De grotere medische teams bieden ook kansen voor verdere verdieping van de expertise en het uitbouwen van medische niches. Ook kunnen diensten zoals de dienst spoedgevallen maximaal versterkt worden om de functie en toegankelijkheid van Sint-Jozefskliniek te optimaliseren.

Zorgondersteunende diensten
Om de medische samenwerking te faciliteren, zal een eerste concrete project gericht zijn op het elektronisch patiŽntendossier. Een gedeeld digitaal dossier is immers belangrijk voor zowel patiŽnt en specialist als voor huisarts en andere extra-murale zorgverstrekkers.

De bundeling van krachten situeert dus niet alleen op medisch vlak maar ook op vlak van ICT, aankoop, logistiek Ö Ook inzake het kwaliteitsbeleid bij het uittekenen van goede en veilige zorg worden de daartoe gehanteerde procedures op elkaar afgestemd.

Deze samenwerking sluit niet uit dat er ook boven dit netwerk supra-regionale samenwerkingen tussen de diverse ziekenhuizen in de regio uitgebouwd worden. Beide ziekenhuizen zullen hieraan gezamenlijk meewerken.
02 feb 2016 13u16
meer over
zie ook rubriek