Niko Gobbin nieuwe algemeen directeur AZ Sint-Lucas

Het mandaat van de heer John Buyckx als afgevaardigde bestuurder van het AZ Sint Lucas & Volkskliniek loopt af op 1 augustus 2016. Daarom besliste de Raad van Bestuur om de heer Niko Gobbin Ė lid van de Raad van Bestuur - aan te stellen als algemeen directeur van het ziekenhuis. De heer Gobbin is doctor in de economische wetenschappen en sinds 2009 directeur van Ceder, de studiedienst van de Vlaamse Christendemocraten.
De heer Gobbin zal in de loop van 2016 zijn functie opnemen. In de tussenperiode zal de voorzitter van de raad van Bestuur Ė Guido De Wilde Ė de dagelijkse leiding van het ziekenhuis op zich nemen.
01 dec 2015 09u35
zie ook rubriek