Opnieuw hoogste kwaliteitserkenning voor voedingsdienst AZ Alma

Het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) reikte voor de tweede opeenvolgende maal een ‘smiley’ uit aan de voedingsdienst van AZ Alma. De ‘smiley’ staat voor de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken van een ziekenhuis kan ontvangen! In 2012 ontving AZ Alma al een eerste keer zo’n erkenning. De nieuwe ‘smiley’ werd toegekend op basis van een heel grondige audit van de voedingsdienst en is de bevestiging dat daar voortreffelijk werk wordt geleverd.

Het Autocontrole Certificaat wordt uitgereikt voor het geheel van maatregelen dat AZ Alma neemt om in alle stadia van de productie, verwerking en distributie ervoor te zorgen dat de producten:
  • voldoen aan de reglementaire voorschriften voor de voedselveiligheid
  • voldoen aan de kwaliteitseisen die door het FAVV worden opgelegd
  • traceerbaar zijn

De werking van de Voedingsdienst in een ziekenhuis als AZ Alma is heel complex en onderworpen aan een pak regels en voorschriften. De strenge audit ging na of deze richtlijnen in de grootkeuken van AZ Alma (gevestigd in campus sijsele) tot in de kleinste details werden nageleefd. Tijdens de audit werden een hele reeks zaken gecontroleerd. Een greep uit de checklist van de auditoren: voedselveiligheid, bewaring van de grondstoffen, inrichting en uitrusting van de lokalen, hygiëne, voorraadbeheer, transport, controlepunten, productomschrijving,…

De hernieuwde toekenning van dit Autocontrole Certificaat aan de Voedingsdienst past perfect in het voortdurend streven naar kwaliteitsvolle zorg in AZ Alma. ‘We leggen de lat dus hoog’, zegt manager hoteldiensten Veerle Schaubroeck. ‘En terecht, zo blijkt, want door net als in 2012 de ‘smiley’ (zoals de erkenning ook wel wordt genoemd) binnen te halen, bewijst ons team dat het goed bezig is.’

‘We gaan nu niet op onze lauweren rusten’, zegt Henk Vincent, directeur facilitaire diensten en masterplan. ‘Integendeel, nu moeten we er elke dag voor gaan om dezelfde kwaliteit te blijven aanbieden aan de patiënten en in onze restaurants. Op de werkvloer moeten de richtlijnen dus nauwkeurig gevolgd worden. Het Federaal Agentschap Voedselveiligheid schonk ons het vertrouwen, we gaan dat blijven waarmaken!’ Het behalen van deze kwaliteitserkenning betekent niet dat de voedingsdienst ontsnapt aan verdere controles. Het FAVV blijft korte en onaangekondigde audits uitvoeren, de voedingsdienst van AZ Alma moet dus bij de pinken blijven.

Opmerkelijk: het kwaliteitscertificaat dat door het FAVV aan AZ Alma wordt uitgereikt, is geldig voor drie jaar. Maar AZ Alma zal daar maar een goede 20 maanden van kunnen genieten, want in maart 2017 verhuist het ziekenhuis naar de nieuwbouw in Eeklo. En dan is een nieuwe controle nodig, want het certificaat is locatiegebonden. Maar tot zolang schittert de nieuwe ‘smiley’ aan de ingang van de keuken en in de restaurants.

20 jun 2015 10u59
zie ook rubriek