Bloedtest voor baby's met Down nu al populair

Terwijl de Hoge Gezondheidsraad vandaag zijn advies bekendmaakt over de baanbrekende bloedtest voor Down, is het veilige alternatief voor de vruchtwaterpunctie wel al een succes. Zo analyseert het genetische lab van het UZ Leuven al tachtig tot honderd bloedstalen per week. Tot nog toe konden zwangere vrouwen het risico op genetische afwijkingen laten onderzoeken door de klassieke combinatietest: met een bloedafname en een meting van de nekplooi via echografie. Blijkt de moeder-in-wording een verhoogd risico te hebben op een baby met Down, dan kan ze een vruchtwaterpunctie ondergaan. Die ingreep is evenwel niet zonder gevaar. Bij ÚÚn op de driehonderd vrouwen lokt hij een miskraam uit. De recente, eenvoudige bloedprik is daarom een pak veiliger en betrouwbaarder.
22 mei 2014 08u55
Bron: De Morgen
zie ook rubriek