Vanaf 2014 kunnen ziekenhuizen hun resultaten kenbaar maken

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen wijst erop dat de actoren van de gezondheidssector in 2011 een Vlaams Indicatorenproject hebben opgezet, waarmee de ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen objectiveren. Ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en verstaanbaar voor het brede publiek op hun website kenbaar te maken. Dat zal naar schatting vanaf 2014 mogelijk zijn, verwacht de minister.
17 jun 2013 08u54
zie ook rubriek