Meer prematuren, maar ook meer handicaps

Hoewel steeds meer zeer vroeg geboren kinderen – na een zwangerschapsduur van minder dan 27 weken – overleven, lijkt hun risico op ernstige en minder ernstige handicaps op latere leeftijd niet af te nemen. Dit blijkt uit een vergelijking van de Engelse EPICure-data verzameld in 1995 en 2006, gerapporteerd door een onderzoeksgroep onder leiding van Tamanna Moore en Neil Marlow in het vakblad British Medical Journal.
09 jan 2013 07u21
Bron: Knack.be
zie ook rubriek