Ziekenhuizen werken met indicatoren voor kwaliteit

Dankzij het engagement van de professionelen 'op het veld' en een groot aantal beroeps- en wetenschappelijke verenigingen werd een basisset van indicatoren ontwikkeld waarmee ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen objectiveren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, stelde deze vandaag voor op een studiedag ĎWerken met kwaliteitsindicatoren: van theorie naar praktijkí.
ďDeze indicatoren vormen een werkinstrument voor de ziekenhuizen: met de behaalde resultaten kunnen ze intern aan de slag om verbeteracties te definiŽren en uit te zetten om zo op een continue wijze hun kwaliteit van zorg† te optimaliseren. Uiteindelijk gaat het er om de kwaliteit van de zorg voor de patiŽnt te verbeterenĒ, aldus minister Vandeurzen. ďTegelijk kunnen de indicatoren ook de kwaliteit van onze ziekenhuizen transparanter maken.Ē

Een bijkomend voordeel van het werken met ťťn set indicatoren, is dat het de ziekenhuizen toelaat om naast het analyseren van hun resultaten, zich te positioneren ten opzichte van de andere ziekenhuizen. Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk om lacunes in het eigen proces te ontdekken, maar biedt het ook de kans om best practices te ontdekken en kennis aan elkaar door te geven. Daarnaast maken dergelijke metingen de kwaliteit ook transparanter voor het publiek en het Vlaams gezondheidszorgbeleid.

De bassisset waarmee nu gestart wordt, bestaat uit 5 categorieŽn:
  • - moeder-kind: indicatoren over zaken als keizersnedes, borstvoeding en aanpak van kindermishandeling
  • - orthopedie: indicatoren over bijvoorbeeld transfusiegraad en tijdigheid van de zorg
  • - cardiologie: indicatoren over bijvoorbeeld secundaire preventie en mortaliteit
  • - oncologie: indicatoren die de kwaliteit van de zorg voor borstkankerpatiŽnten objectiveren (diagnose, behandeling en outcome)
  • - Ziekenhuisbrede indicatoren zoals heropnames, ervaringen van patiŽnten, handhygiŽne.
De basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen is bedoeld voor alle Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen.

Om de registratielast binnen ziekenhuizen te beperken, wordt zoveel mogelijk gewerkt met secundaire gegevens. Dit zijn gegevens die reeds elders, vaak om andere redenen, verzameld worden. Doordat binnen dit project een ĎTrusted Third Partyí (TTP) is aangeduid, kan conform de geldende wet- en regelgeving inzake privacybescherming de data vanuit deze bronnen overgemaakt, verwerkt en opgeslagen worden binnen het QI-project. Voor een aantal indicatoren blijft het echter noodzakelijk om een aantal bijkomende zaken te registreren.
Bij de validatie van de indicatoren worden alle bekomen resultaten voor nazicht overgemaakt aan de deelnemende ziekenhuizen. Hun feedback wordt gebruikt om de indicatoren technisch en inhoudelijk verder uit te werken en te optimaliseren. .

Het definitieve methodologisch framework van de indicatoren zal in de loop van de komende maanden aan de ziekenhuizen bezorgd worden waarna ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om hun proces- en outcome-indicatoren vrijwillig, op hun website, kenbaar te maken vanaf medio 2013.Daarbij wordt van bij het begin rekening gehouden met de begrijpelijkheid van de indicatoren voor het brede publiek. Deze doelstelling wordt mee bewaakt en gerealiseerd via het Vlaams PatiŽntenplatform. Al tientallen ziekenhuizen hebben hun enthousiasme en medewerking voor het project uitgesproken. De ontwikkeling van de indicatoren is het resultaat van een goede en langlopende samenwerking tussen Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en gezin, jo vandeurzen, het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Zorginspectie, Zorgnet Vlaanderen, ICURO, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven, de ziekenfondsen, tal van overheidsinstanties en het Vlaams PatiŽntenplatform. De intense betrokkenheid en het engagement van de professionals op het terrein en interactie met de patiŽnten (vertegenwoordigd door het Vlaams PatiŽntenplatform) is de kritische succesfactor van het hele project.

Het is de bedoeling om in de loop van de komende jaren, stap voor stap en in goede samenwerking met alle actoren, deze indicatorenset verder uit te bouwen.

In 2011 hebben ICURO en Zorgnet Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven, de ziekenfondsen, het Vlaams PatiŽntenplatform, Zorginspectie en het Vlaams Agentschap zorg en Gezondheid gezamenlijk hun schouders gezet onder het Vlaams Indicatorenproject.


Meer informatie:
www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen
30 nov 2012 13u59
zie ook rubriek