PatiŽntenfactuur loopt op door onrechtmatige supplementen

Steeds meer patiŽnten stellen zich vragen bij hun ziekenhuisfactuur, omdat ze voor een ingreep supplementen moeten betalen die eigenlijk al gedekt zijn door de ziekteverzekering. Maar doordat artsen hen toestemmingsformulieren laten ondertekenen, staan ze zwak om deze onterecht aangerekende bedragen uiteindelijk niet te betalen. CM vraagt de artsen om de wetgeving correct toe te passen. Het ziekenfonds raadt patiŽnten ook aan om hierover het gesprek aan te gaan met hun arts en bij de minste twijfel hun ziekenfonds te raadplegen.
supplementen vermijden
Sommige artsen' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>artsen vragen aan hun patiŽnten om een formulier te ondertekenen dat verkeerdelijk stelt dat bepaalde kosten niet gedekt zijn door de ziekteverzekering. Door dit zogenaamde informed consent- of toestemmingsformulier verklaart hij zich akkoord om deze kosten uit eigen zak te betalen. De patiŽnt, op dat ogenblik in een kwetsbare situatie, heeft de neiging dit formulier te ondertekenen, ook al zijn deze kosten wel vergoed door de ziekteverzekering.

Zo moeten sommige vrouwen die na borstkanker een borstreconstructie laten uitvoeren geen enkel supplement betalen voor de esthetische aspecten van de reconstructie. Het is een functionele ingreep waar de esthetische afwerking deel van uitmaakt. De ingreep wordt dan ook terugbetaald door de ziekteverzekering. Toch laten sommige artsen deze vrouwen een toestemmingsformulier ondertekenen, waardoor ze makkelijk 2.000 uit eigen zak moeten bijbetalen. Onterecht, maar omdat ze op voorhand een toestemmingsformulier hebben ondertekend, staan ze zwak om de factuur te betwisten.

Verantwoordelijke artsen en geÔnformeerde patiŽnten
Voor CM moet de arts de wetgeving correct toepassen. Daarnaast kan volgens CM alleen een goed geÔnformeerde patiŽnt een toestemmingsformulier ondertekenen. Het ziekenfonds adviseert patiŽnten dan ook om samen met de arts het gesprek aan te gaan over de financiŽle aspecten van een opname. Wat gaat deze ingreep kosten? Welke kosten betaal ik zelf en de welke worden terugbetaald? Die vragen moeten aan bod komen voor een behandeling wordt opgestart. Indien nodig kan de consulent van het ziekenfonds de formulieren nakijken.
08 aug 2012 10u05
Bron: CM
zie ook rubriek