Herberekening van het globaal budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt een ontwerp van kb goed dat het globaal budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen herberekent in functee van de begrotingscontrole van 2012.
30 apr 2012 10u39
zie ook rubriek