Sedatie bij kinderen niet veilig genoeg

Procedurele sedatie en analgesie (PSA) bij kinderen is niet veilig genoeg en vaak niet effectief. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Piet Leroy. Hij bracht de problemen in kaart en ontwikkelde een nieuwe richtlijn voor PSA. PSA bij kinderen wordt meestal uitgevoerd door artsen die daar niet specifiek voor zijn opgeleid. Dit kan leiden tot onveilige omstandigheden. Na het toedienen van een roesje daalt het bewustzijn, soms tot het niveau van een narcose. Hierbij kan de ademhaling van het kind in het gedrang komen, zonder dat de arts het tijdig in de gaten heeft.
Nieuwe richtlijn
Een werkgroep onder leiding van Leroy heeft een nieuwe conceptrichtlijn voor PSA opgesteld, met ondersteuning van het CBO. Ziekenhuizen moeten daardoor investeren in opleidingen en in het waarborgen van de noodzakelijke veiligheid.

Verpleegkundig specialist
De richtlijn schrijft voor dat er PSA-praktijkspecialisten opgeleid moeten worden. Deze nieuwe verpleegkundig specialist mag een diepe sedatie bij kinderen en volwassenen uitvoeren met middelen die tot nu toe voorbehouden zijn aan anesthesiologen.

lachgas
Kinderartsen en verpleegkundigen leren daarnaast hoe ze kinderen kunnen helpen met oefenen, geruststellen, afleiden, hypnosetechnieken en plaatselijke pijnstilling. als dat niet werkt, is lichte sedatie met bijvoorbeeld lachgas een oplossing. Dat middel was tot nu toe in de ban gedaan, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat daarvoor geen reden meer bestaat.

Sedatiecommissie
Verder moet elk ziekenhuis volgens de richtlijn een lokale sedatiecommissie instellen die waakt over de opleiding en de kwaliteit van de sedatie.

Proefschrift
Kinderarts-intensivist Piet Leroy promoveert 2 maart op zijn proefschrift 'Improving procedural sedation and/or analgesia in children; from practice over evidence to practice'.
29 feb 2012 09u37
zie ook rubriek