Ziekenhuizen willen besparingen mee uitwerken

De commissie artsen-ziekenfondsen bekwam dat besparingen op de erelonen vervangen kunnen worden door alternatieve maatregelen. Artsen en ziekenfondsen mogen deze in onderling overleg zelf uitwerken. De Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen vraagt nu echter om van meet af aan betrokken te worden bij deze besprekingen.
Eind vorig jaar sloten artsensyndicaten en ziekenfondsen in de medicomut een nieuwe conventie af. Weliswaar had de regering diverse medische sectoren stringente besparingen opgelegd (zie de Specialisten van 20 december) maar ze toonde zich uiteindelijk bereid deze op te heffen. Op voorwaarde weliswaar dat alternatieven evenveel geld in het laatje zouden brengen. Die besparingsvoorstellen konden artsensyndicaten en ziekenfondsen in onderling overleg uitwerken.

Zo hadden de ziekenhuisvertegenwoordigers het echter niet begrepen. Ze onderstrepen dat medische honoraria niet alleen voor de artsen inkomsten betekenen. Via afhoudingen wordt een deel ervan ook gebruikt om het ziekenhuispersoneel, de infrastructuur en de uitrusting voor de medische activiteiten te financieren. De Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen benadrukt dat "de honoraria een belangrijke inkomstenbron vormen. In het huidige financieringssysteem zijn ze onontbeerlijk voor de realisatie van een toegankelijke en kwalitatief goede zorg." De ziekenhuisvertegenwoordigers vragen daarom aan de regering om "van meet af aan betrokken te worden bij de bespreking van alle mogelijke alternatieven die tijdens de komende maanden onderhandeld worden."

Bij de Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen zijn aangesloten: Belgische Vereniging der Ziekenhuizen, ICURO, koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners, Santhea, Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg, Belgische Confederatie der Private Verzorgingsinstellingen, Fédération des Institutions Hospitalières, Medisch-Sociale sector in dialoog en Zorgnet Vlaanderen.
04 jan 2012 09u00
zie ook rubriek