Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) zorgt voor primeur met publicatie thematische lijst van alle adviezen

In het kader van een grotere dienstbaarheid aan de klant publiceert de NRZV, naast een chronologische, nu ook een thematische lijst van alle adviezen sedert 1982. Met de publicatie van de nieuwe lijst is het voortaan bijzonder gemakkelijk om op deze website alle adviezen rond een bepaald thema terug te vinden. Initieel betrof het enkel adviezen van de Afdeling Programmatie en Erkenning. Voortaan worden ook de (algemene) adviezen van de Afdeling Financiering opgenomen. Met dit initiatief biedt de NRZV aan al wie meer wil weten over de besluitvorming een efficiŽnte en gebruiksvriendelijk opzoekfunctie aan.