Kliniek Sint-Jan in Brussel beheert vanaf 1 juli ziekenhuisactiviteit van nabijgelegen Kliniek Sint-Etienne

Op 1 juli 2008 valt de ziekenhuisactiviteit van de vzw Kliniek Sint-Etienne in de Brusselse deelgemeente Sint-Joost-ten-Node onder het beheer van de vzw Kliniek Sint-Jan. Vanaf die datum zal Kliniek Sint-Jan als overkoepelende ziekenhuisentiteit op twee sites actief zijn: site Kruidtuin, zijnde de bestaande Kliniek Sint-Jan, en site Middaglijn, zijnde de voormalige Kliniek Sint-Etienne.
als gevolg van de overname plant Kliniek Sint-Jan een herverdeling van haar ziekenhuisactiviteit waarbij ze op termijn alle acute hospitalisaties op de site Kruidtuin wil centraliseren. Op de site Middaglijn wil Sint-Jan een gediversifieerde medische activiteit uitbouwen, enerzijds rond ambulant zorg, anderzijds rond gespecialiseerde hospitaalstructuren op midden- en lange termijn. Door de overname verstevigt de Kliniek Sint-Jan in hartje Brussel haar positie van kwalitatief en centraal gelegen zorgverstrekker.

Site Middaglijn
In de voormalige Kliniek Sint-Etienne, vanaf 1 juli Kliniek Sint-Jan - site Middaglijn genaamd, zal de Kliniek Sint-Jan aan de ene kant een ambulant zorgaanbod bieden bestaande uit een heelkundig daghospitaal, een psychiatrisch daghospitaal met 23 bedden, een algemene polikliniek, medisch-technische diensten zoals radiologie, nucleaire geneeskunde en medische biologie, en een dienst voor kine-revalidatie. Aan de andere kant, gaat de site Middaglijn zich ook specialiseren in midden- en lange termijn hospitalisatiestructuren voor geriatrie (28 bedden), psychogeriatrie (20 bedden), revalidatie (24 bedden) en een PVT (psychiatrisch verzorgthuis) van 30 plaatsen dat specifiek georiŽnteerd zal zijn naar mensen met een geestelijk handicap. Om dat te bereiken heeft Sint-Jan voor een groot aantal bedden van de voormalige Kliniek Sint-Etienne al een conversieaanvraag ingediend.

In de hele overnameprocedure heeft de directie van Kliniek Sint-Jan belangrijke inspanningen geleverd om de werkgelegenheid op de site Middaglijn te behouden. Het aantal ontslagen is daardoor tot 40 werknemers, waarvan 21 brugpensioneringen en slechts 19 naakte ontslagen, beperkt kunnen blijven. Alle overige 265 werknemers van de Kliniek Sint-Etienne kunnen vanaf 1 juli 2008 opnieuw in de nieuwe ziekenhuisentiteit aan de slag.

Toekomstvisie
Om zijn toekomst ook na de overname veilig te stellen, werkte Kliniek Sint-Jan voor de komende jaren een beleidsplan uit. Sterker inspelen op de behoeften van de patiŽnten uit het nabijgelegen zorggebied is daarbij dť boodschap. Dat wil Sint-Jan bereiken door een sterke doorgedreven personalisering van de zorg. ďZowel de sites Kruidtuin als Middaglijn moeten uitgroeien tot klantgerichte ziekenhuizen die vertrouwen inboezemen. Daarbij moet het zorgaanbod zo veel mogelijk worden uitgebouwd rond de specifieke gezondheidsproblematiek van het multiculturele patiŽnteelĒ, verklaart Dr. Patrick Gťrard, algemeen directeur van de Kliniek Sint-Jan. ďOp het terrein zullen beide sites hun operationeel beleid drastisch verbeteren, zal de efficiŽntie worden geoptimaliseerd en zal strenger worden toegezien op de kosten. Alleen zo kan het huidige activiteitenniveau behouden worden en kunnen beide sites het hoofd bieden aan de groeiende concurrentie in onze sectorĒ, besluit Dr. Patrick Gťrard.
01 jul 2008 09u47
zie ook rubriek