Oogziekenhuis opereert veiliger dankzij offshore

Operatiekamers kunnen veiliger werken door te leren van de olie- en gasindustrie. Het Oogziekenhuis Rotterdam nam veiligheidsmethodes van Heerema Machine Contractors over. Een afwijkende kleur veiligheidshelm uit de offshore stond model voor de invoer van een veiligheidsmuts op de operatiekamer.
Uitwisseling van kennis over veiligheid
Kraanschepen en ziekenhuizen lijken op het eerste gezicht twee onvergelijkbare werelden. Beide organisaties hebben echter te maken met complexe handelingen en hoge risicoís op menselijke en/of financiŽle schade. Zowel in ziekenhuizen als de olie- en gasindustrie is systematische aandacht voor risicoís letterlijk van levensbelang.
Het Oogziekenhuis Rotterdam wisselde daarom kennis over veiligheid uit met Heerema Marine Contractors (HMC), wereldleider op het gebied van de offshore olie- en gasindustrie. HMC transporteert, installeert en verwijdert alle mogelijke offshore faciliteiten.

Vergelijking van offshore-helmen en OK-mutsen
Het Oogziekenhuis leerde van HMC dat het van belang is duidelijk onderscheid te maken tussen ervaren en nieuwe medewerkers. Bij Heerema draagt iedere medewerker die korter dan een jaar in dienst is, een groene in plaats van een oranje helm. Het Oogziekenhuis nam dit principe over op de operatiekamers. Iedereen die op het operatiecomplex komt en daar niet werkt (van vertegenwoordiger tot directeur van het ziekenhuis) krijgt een gele muts in plaats van de reguliere blauwe.

Verschil in muts heeft invloed op veiligheid
De bezoeker heeft (on)gemerkt invloed op de veiligheid op de operatiekamers en mogelijk indirect op de veiligheid van een patiŽnt. Door duidelijk te markeren wie wel en niet werkzaam is op het operatiecomplex weten medewerkers direct of zij extra alert moeten zijn op iemands aanwezigheid. Naast het overnemen van veiligheidsprincipes op de operatiekamer worden in het project veiligheidsprocedures uitgewisseld en krijgen boordverpleegkundigen van HMC training in Het Oogziekenhuis.

Onnodige doden in de zorg door te weinig aandacht aan veiligheid?
Het uitwisselingsproject maakt deel uit van de introductie van een veiligheidsmanagementsysteem in het ziekenhuis. In Nederlandse ziekenhuizen overlijden jaarlijks 1.735 mensen door tekortkomingen in het systeem en menselijk falen en lopen nog eens 30.000 onnodige schade op, zo bleek uit onderzoek in 2007. De introductie van een sluitend veiligheidsmanagementsysteem moet zicht geven op de aanpak van de grootste risicoís en deze cijfers minimaal halveren. Het Oogziekenhuis probeert daarbij al langer te leren van het bedrijfsleven. Zo won zij onlangs de ZorgVeiligPrijs van de Inspectie voor Gezondheidszorg voor het project Ďteam resource managementí, waarin samengewerkt wordt met de luchtvaart.
01 sep 2009 15u36
zie ook rubriek