Het UZA krijgt label ‘baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’

Het UZA vindt een goed borstvoedingsbeleid en kwaliteitszorg voor moeder en kind uiterst belangrijk. In 2006 behaalde het ziekenhuis, als één van de eersten in Vlaanderen, het internationaal certificaat van ‘baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’. Nu, vier jaar later, worden de inspanningen opnieuw beloond. Een grondige audit wees uit dat het UZA nog steeds voldoet aan de voorwaarden om elke baby vanaf de geboorte de beste kansen te geven op een optimale gezondheid en het label de volgende vier jaar mag behouden.
BFHI-label (baby Friendly Hospital Initiative)
Met het babyvriendelijk ziekenhuisinitiatief willen Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie het belang van borstvoeding wereldwijd in de verf zetten en het beleid rond bevalling en borstvoeding optimaliseren. Ziekenhuizen moeten daarvoor aan strikte voorwaarden voldoen (zie bijlage: tien vuistregels). Een belangrijk criterium is dat 75% van de moeders uitsluitend borstvoeding mag geven bij het verlaten van de kraamafdeling. Gemiddeld is dat in België 65%. Jaarlijks bevallen er zo’n 850 vrouwen in het uza. 78% daarvan geeft borstvoeding tot ze het kraambed verlaten.

Band moeder en kind versterken
Het gaat niet alleen over borstvoeding, maar vooral over de band tussen moeder en kind. Zo wordt bijvoorbeeld huidcontact tussen moeder en baby aangemoedigd. Er is respect voor het voedingsritme van de baby en er wordt over gewaakt dat de baby niet van de moeder wordt weggenomen, tenzij dat om medische redenen niet anders kan. Daarnaast is ook de zorg ten aanzien van kunstmatige zuigelingenvoeding goed geregeld. Niet iedereen kan of wil immers borstvoeding geven. Daartoe respecteert het uza de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van kunstvoeding (zie bijlage).

Moedervriendelijke regels
Recent werden de voorwaarden door UNICEF uitgebreid en moeten ziekenhuizen ook de nieuwe ‘moedervriendelijke’ regels in hun beleid opnemen. De start van de borstvoeding verloopt immers gemakkelijker als moeders goed geïnformeerd hun eigen keuzes omtrent de bevalling kunnen maken, als ze door personen naar hun keuze bij de bevalling begeleid worden en als de bevalling minder gemedicaliseerd wordt. Alle medewerkers van het UZA die in contact komen met moeder en kind besteden hier dan ook bijzondere aandacht aan.
28 jun 2010 10u22
Bron: UZA
zie ook rubriek