PRAC adviseert een beperkt gebruik van bromocriptine bevattende geneesmiddelen gebruikt voor het stoppen van de productie van moedermelk

Het RisicobeoordelingscomitÚ voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) beveelt aan dat deze geneesmiddelen alleen mogen worden gebruikt (in sterktes tot 2,5 mg) als er dwingende medische redenen zijn voor het stoppen van de lactatie, zoals voor het niet verergeren van de pijn na het verlies van de baby tijdens of net na de bevalling, of bij moeders met een HIV-infectie, die geen borstvoeding mogen geven. Bromocriptine dient niet routinematig gebruikt te worden voor het voorkomen of stoppen van de melkproductie, noch om de symptomen van pijn of zwelling van de borsten na de bevalling te verlichten. Dergelijke symptomen kunnen worden beheerd door borstondersteuning of door het aanbrengen van ijs en door het gebruik van pijnstillers indien nodig.
Het PRAC concludeert ook dat bromocriptine niet mag worden gebruikt bij vrouwen met een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen, met inbegrip van vrouwen met aandoeningen die de bloeddruk verhogen of vrouwen met ernstige psychiatrische stoornissen. De bloeddruk dient te worden gecontroleerd, zodat de eerste tekenen van problemen kunnen worden opgespoord en de behandeling onmiddellijk gestopt kan worden.
30 jul 2014 10u01
Bron: FAGG
zie ook rubriek