Zijn eetstoornissen 'besmettelijk'?

Kan een eetstoornis zoals anorexia nervosa of boulimie ontstaan door beïnvloeding van derden? Bestaat er iets als 'sociale besmettelijkheid’? Op deze vraag zocht Prof. Walter Vandereycken van de KULeuven een antwoord via een internetenquête bij 203 vrouwelijke (ex-)patiënten.
Ze werden gevraagd naar hun mening over de mogelijke rol van sociale beïnvloeding bij het ontstaan van een eetstoornis, meer bepaald de mate waarin ‘slechte’ voorbeelden iemand op het idee kunnen brengen te vermageren of gewicht onder controle te houden: door invloed van iemand uit de directe omgeving met een eetstoornis, contacten op het internet via websites of chatsessies over eetstoornissen, verhalen over bekende mensen die een eetstoornis hebben of door contact (ook via therapie) met andere patiënten met een eetstoornis. Uit de resultaten komt naar voor dat de meerderheid van de deelnemers de sociale beïnvloedbaarheid door ‘slechte’ voorbeelden erkent, met uitzondering van deze door de directe omgeving. De helft van de respondenten geeft aan enige mate van sociale beïnvloeding in hun persoonlijke leven te hebben ervaren. Opmerkelijk genoeg rapporteren de meesten dit soort beïnvloeding op het moment dat ze reeds een eetstoornis hadden maar hiervoor nog niet in behandeling waren.
www.eetexpert.be
01 mrt 2012 15u38
zie ook rubriek