Overgewicht groter probleem dan honger

Terwijl hongersnood nog altijd een probleem blijft vooral in het Oosten van Afrika, is het de westerse landen het aantal personen met overgewicht zodanig toegenomen dat overgewicht nu wereldwijd een groter probleem is. Het aantal mensen met overgewicht heeft wereldwijd het aantal mensen met honger ingehaald. Dat is gebleken op een internationaal congres in AustraliŽ. Van een schril contrast gesproken.
Dierlijke producten
Overal ter wereld eten mensen steeds minder graanproducten. Daartegenover staat dat er steeds meer dierlijke prodcuten en plantaardige olie geconsumeerd worden. Tegelijkertijd bewegen mensen te weinig door hun job, door te veel tv te kijken en door het gebruik van de auto. De onderzoekers pleiten ervoor dat door middel van belastingingvoordelen gezond voedsel goedkoper wordt gemaakt en het gebruik van de auto wordt ontmoedigd.

China
Het is de Amerikaanse professor in de voedingsleer, Barry Popkin, die met de opmerkelijke vaststelling voor de proppen kwam op een congres van de Internationale Bond van Landbouweconomen in het Australische Queensland. De overgang van een hongerende naar een zwaarlijvige wereld heeft zich dramatisch snel voltrokken, zei Popkin. Deze verandering kan volgens Popkin het beste worden geÔllustreerd door China als voorbeeld te nemen. Ook daar eten steeds meer mensen voedsel dat veel vet en olie bevat en leiden steeds meer mensen een zittend bestaan.

Auto duurder
Volgens zijn landgenoot Barry Senauer, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Minnesota, is het heffen van belasting op vet voedsel in landen als de VS politiek onaanvaardbaar. Hij ziet meer in het duurder maken van autorijden en het aanmoedigen van het gebruik van het openbaar vervoer.
17 aug 2006
meer over
zie ook rubriek