Akkoord over gebruik vaccin tegen A/H1N1-griep bij zwangere vrouwen

Het Wetenschappelijk Comité Influenza heeft zich vanmiddag, samen met een vertegenwoordiging van de gynaecologen, gebogen over het gebruik bij zwangere vrouwen van het door ons land aangekochte vaccin tegen de pandemische A/H1N1-griep.
Op vraag van de gynaecologen, heeft het Comité tijdens de vergadering de volledige vaccinatiestrategie toegelicht, evenals de wetenschappelijke overwegingen die geleid hebben tot de aankoop van het Pandemrix-vaccin bij geneesmiddelenproducent GSK.

Na afloop van de vergadering, benadrukten het Wetenschappelijk Comité Influenza en de vertegenwoordigers van de gynaecologen in een gemeenschappelijk standpunt dat zij overtuigd zijn van de veiligheid van dit vaccin voor gebruik bij zwangere vrouwen in het 2de en 3de trimester van de zwangerschap en over de noodzaak om deze doelgroep prioritair te vaccineren.

Ook de nota met de wetenschappelijke argumenten voor de huidige vaccinatiestrategie, de keuze van het vaccin en de lijst met risicogroepen werd door het Comité besproken. Nog deze week, zal het Wetenschappelijk Comité Influenza deze nota met alle meest recente wetenschappelijk informatie publiceren op de website www.influenza.be en hiermee een antwoord formuleren op de vragen die gesteld werden door de professionelen uit de gezondheidszorg.
04 nov 2009 09u37
zie ook rubriek