Adolescenten zitten 9 uur per dag stil

Voldoende beweging beschermt tegen overgewicht en depressie. Maar 3- tot 5-jarigen brengen de helft van de dag zittend door, adolescenten zelfs 9 uur. Wie aan spelende kinderen en jongeren denk, ziet kleuters achter elkaar aan rennen of tieners op een sportveldje voetballen. Dat beeld klopt niet. Kinderen en jongeren bewegen zeer weinig, de meeste tijd van de dag zitten ze stil. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) dat vandaag verschijnt.
Uit het rapport blijkt onder meer het volgende:
  • als we kijken naar de aanbeveling van de WGO om dagelijks gedurende ten minste 21 minuten een matige vorm van lichamelijke activiteit uit te oefenen – een minimum aanbeveling - , beweert meer dan 90% van de volwassenen genoeg te bewegen;
  • Ongeveer de helft van de kinderen van 6 tot 9 jaar en meer dan twee derde van de adolescenten van 10 tot 17 jaar voldoen niet aan de aanbeveling van de WGO om minstens 60 minuten per dag matig tot zware lichamelijke activiteit uit te oefenen;
  • Slechts 20% van de kinderen van 3 tot 9 jaar gaan uitsluitend met de fiets of te voet naar school. In combinatie met een passief vervoersmiddel (auto, moto, openbaar vervoer) stijgt hun aandeel tot bijna 50%;
  • 75% van de adolescenten beoefent één of meerdere sporten tijdens hun vrije tijd en bijna 60% van de kinderen van 3 tot 9 jaar is lid van een sportclub;
  • Volwassenen met een hoog opleidingsniveau hebben meer lichamelijke activiteit tijdens hun verplaatsingen en in hun vrije tijd. Personen met een minder hoog opleidingsniveau zijn daarentegen actiever in het kader van hun beroepsactiviteiten, die meer lichamelijke inspanningen vergen;
  • Gemiddeld besteden adolescenten bijna 9 uur per dag aan sedentaire activiteiten, waaronder bijna 3 uur voor een scherm op weekdagen en iets meer dan 4u30 per dag voor een scherm in het weekend;
  • Volwassenen brengen op hun beurt gemiddeld bijna 6 uur per dag zittend door.
14 apr 2016 08u31
meer over
zie ook rubriek