6 Viasano-steden pakken overgewicht bij kansarme tieners aan in het kader van het Europese OPEN-project

Viasano-steden Hasselt, Comines-Warneton, Jette, Luik, Marche-en-Famenne en Moeskroen nemen deel aan het Europese OPEN-project (Obesity Prevention through European Network – met de steun van DG Sanco). Samen met 12 andere programma’s in Europa zetten zij tussen juni 2015 en juni 2016 specifieke acties op om adolescenten uit kansarme milieus ertoe aan te zetten beter te eten en meer te bewegen.
Traditionele preventie mist tieners
14% van de Vlaamse adolescenten (15 tot 17 jaar) heeft overgewicht. Dit komt vaker voor bij gezinnen met een laag opleidingsniveau, of die onder de armoedegrens leven. Bovendien zijn adolescenten minder makkelijk te bereiken via bestaande obesitaspreventieprogramma’s voor kinderen, omdat zij minder beďnvloed worden door de familiale sfeer dan wel door hun omgeving (de zogenaamde ‘peers’).

Europees netwerk maakt gezonde keuze gemakkelijk
Het OPEN-project is er dan ook op gericht om de doelgroep van bestaande ‘community-based’ programma’s (programma’s die de hele gemeenschap betrekken in de strijd tegen overgewicht en obesitas) uit te breiden naar tieners uit kansarme milieus.

13 obesitaspreventieprogramma’s in 13 Europese landen maken deel uit van het OPEN-project: België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Spanje, Nederland en Zweden. De meeste van deze programma’s werken volgens het EPODE-model, dat eruit bestaat om via een netwerk van lokale actoren de omgeving van gezinnen te veranderen zodat de gezonde keuze gemakkelijker gemaakt wordt, en zo evenwichtige voeding en dagelijkse beweging te stimuleren.

In België nemen 6 steden en gemeentes deel aan het project, via het Viasano-programma. Via een projectaanvraag in het netwerk, werden de 6 beste ideeën bekroond met een beurs van € 5.000 om specifieke acties op te zetten voor adolescenten.

In Hasselt wordt samengewerkt met Arktos vzw, een vereniging die zich bezighoudt met jongeren uit kansarme gezinnen. Zij kampen vaak met overgewicht, hebben een slechte conditie en weten weinig over voeding in het algemeen. In het kader van de naschoolse activiteiten die Arktos voor hun organiseert in enkele bijzonder kwetsbare wijken, worden kookworkshops opgestart, leren de jongeren boodschappen doen en leggen ze hun eigen groentetuin aan.

“De bedoeling is dat zij na een intensief jaar beter gewapend zijn om gezonde keuzes te maken,” aldus schepen van Welzijn Nadja Vananroye.

Vandaag ingrijpen voor morgen
“Dankzij de deelname aan het OPEN-project, hebben we de kans om ervaringen uit te wisselen met gelijkaardige programma’s in andere landen, kunnen we vormingen volgen en krijgen we financiële steun om de werking op het terrein te ondersteunen”, zegt Mireille Roillet, nationale coördinatrice van Viasano.

In totaal zullen bijna 4 miljoen Europeanen, waarvan 975.000 kinderen en adolescenten, gemobiliseerd worden.

OPEN wordt gefinancierd door de Europese Commissie, via DG Sanco, en het EPODE International Network.
20 aug 2015 20u18
zie ook rubriek