En Vlaming op de zes grijpt naar slaapmiddelen

En Vlaming op de zes gebruikt regelmatig slaapmiddelen.In een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit zegt 17% van 2.400 bevraagde CM-leden in de vier weken voorafgaand aan de enqute een slaapmiddel te hebben gebruikt. CM-voorzitter Marc Justaert spreekt van verontrustende cijfers.
De Vlaamse Gezondheidsenqute 2013 leerde dat 28% van wie ouder is dan 15 jaar aangeeft slecht te slapen. Dat cijfer ligt hoger bij vrouwen (32%) dan bij mannen (24%). Hoe ouder, hoe meer slaapproblemen. Bij de 15 tot 24-jarigen gaat het om 26%, bij de 75-plussers is dat 37%. Het slaapprobleem is ook groter geworden. In 2001 zei 20% van de respondenten met slaapproblemen te kampen, in 2013 was dit gestegen tot 28%.GewenningOm de slaapproblemen te lijf te gaan, grijpen Vlamingen gretig naar slaapmiddelen. Van de 2.400 CM-leden die de enqute invulden, heeft 17% in de vier weken voor de enqute een slaapmiddel gebruikt. Het gebruik is hoger bij vrouwen (20%) dan bij mannen (13%). jongeren slikken minder dan ouderen. Bij de 18- tot 29-jarigen gebruikt 8% een slaapmiddel, bij 70-plussers is dat 32%.De meest gebruikte slaapmiddelen bij de respondenten zijn die met zolpidem als actief bestanddeel (bijvoorbeeld Stilnoct). Daarna volgen lormetazepam (Loramet, Noctamid) en lorazepam (Serenase, Temesta). "En dat terwijl we weten dat slaapmiddelen enkel zin hebben in zeer ernstige gevallen of voor acute situaties", zeg Marc Justaert. "Bovendien leidt langdurig gebruik alleen maar tot meer problemen. Slaapmiddelen zijn verslavend en er treedt snel gewenning op."De mutualiteit start ook een communicatie naar zorgverleners.
10 mrt 2015 12u01
meer over
zie ook rubriek