En Vlaming op de zes grijpt naar slaapmiddelen

Om de slaapproblemen te lijf te gaan, grijpen Vlamingen gretig naar slaapmiddelen. Van de 2.400 CM-leden die de enqute invulden, heeft 17 procent in de vier weken voor de enqute een slaapmiddel gebruikt. Het gebruik is hoger bij vrouwen (20 procent) dan bij mannen (13 procent). Jongeren slikken minder dan ouderen. Bij de 18- tot 29-jarigen gebruikt 8 procent een slaapmiddel, bij 70-plussers is dat 32 procent.
10 mrt 2015 09u00
zie ook rubriek