Vroeg geboren babys hebben baat bij extra eiwitten, vitaminen en mineralen

Te vroeg geboren kinderen die worden gevoed met extra eiwitten, vitaminen en mineralen ontwikkelen minder vetweefsel en hebben een betere botaanmaak dan te vroeg geboren kinderen die normale voeding krijgen. Dit zorgt op latere leeftijd mogelijk ook voor een kleinere kans op diabetes of hart- en vaatziekten. Arts-onderzoeker Monique van de Lagemaat deed onderzoek onder deze te vroeg geboren babys en promoveert op 21 maart bij VU medisch centrum.
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2500 kinderen geboren na minder dan 32 weken zwangerschapsduur of met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram. Deze kinderen hebben vaak tekorten aan voedingsstoffen. Deze tekorten kunnen leiden tot verminderde botaanmaak en vertraagde groei. Wanneer deze groei later wordt ingehaald, gaat dat gepaard met de opbouw van veel vetweefsel. Dit kan dan leiden tot de ontwikkeling van diabetes of hart- en vaatziekten. Om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen krijgen te vroeg geboren kinderen aangepaste voeding na ontslag uit het ziekenhuis.

Monique van de Lagemaat van kindergeneeskunde VUmc onderzocht het effect van aangepaste voeding met meer eiwitten, vitaminen en mineralen op de groeisnelheid van het vroeg geboren kind en op hun aanmaak van bot- en vetweefsel.

Uit haar onderzoek blijkt dat te vroeg geboren kinderen die aangepaste voeding krijgen even snel groeien als te vroeg geboren kinderen die normale voeding krijgen. Zij hebben echter wel een lagere aanwas van vetweefsel en een hogere botaanmaak. Dit leidt mogelijk tot een verlaagde kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd.

Er loopt inmiddels aanvullend onderzoek naar de effecten van deze aangepaste voeding op lange termijn.
19 mrt 2014 10u18
Bron: VUmc
zie ook rubriek