Mensen met een levensbedreigende ziekte worden vaak te laat doorverwezen naar palliatieve zorg

Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent blijkt dat doodzieke patiŽnten zeer laattijdig worden doorverwezen naar de palliatieve zorg. De helft van de mensen met een chronische en progressieve longaandoening wordt zelfs minder dan tien dagen voor hun overlijden pas doorverwezen. Bij de helft van mensen met hartfalen is dat twaalf dagen, bij dementie veertien en bij kanker twintig. Dat blijkt uit een studie van Kim Beernaert, professor Lieve Van den Block en professor Luc Deliens van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid.
Vaak geen doorverwijzing
palliatieve zorg is in BelgiŽ in principe toegankelijk voor iedereen die daaraan behoefte heeft. Toch blijkt uit vub-UGent onderzoek dat doorverwijzingen naar palliatieve zorg vaker voorkomt bij mensen met kanker (63%), dan bij mensen met dementie (37%), hartfalen (34%) of copd (een chronische en progressieve longaandoening - 20%). Veel mensen worden dus niet doorverwezen. als ze wel werden doorverwezen bleek dat mensen zeer laattijdig worden doorverwezen naar de palliatieve zorg: de helft wordt minder dan 10 dagen (copd), 12 dagen (hartfalen), 14 dagen (dementie) of 20 dagen (kanker) voor het overlijden doorverwezen.

Bovendien vonden de onderzoekers in de laatste maanden en zelfs weken van het leven nog hoge aantallen behandelingen gericht op genezing of levensverlenging. Bij mensen met COPD vonden de onderzoekers dat 40% nog steeds genezende behandelingen kregen tot de laatste week voor het overlijden (tegenover 16% bij kanker). Deze behandelingen zorgen vaak voor extra lijden voor de patiŽnt en de familie. Dementerende patiŽnten, kregen echter wel comfortzorg vergelijkbaar met die van kankerpatiŽnten.
De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat palliatieve zorg op tijd opgestart moet worden, maar dit onderzoek bewijst dat er in de praktijk in ons land nog veel ruimte is voor verbetering. Lichamelijke, psychologische en emotionele ondersteuning is essentieel op het einde van het leven, maar is ook belangrijk doorheen het hele ziektetraject van de patiŽnt. Om de kwaliteit van leven aan het einde van het leven te verbeteren, om mensen thuis te kunnen laten sterven, om de last van naasten te verminderen, en om veel lijden te voorkomen, is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de tijdige doorverwijzing naar palliatieve zorg.

Veel te vaak wordt palliatieve zorg alleen maar gezien als een specialisatie in zorg aan het levenseinde, en te weinig als een noodzakelijke aanvullende zorg in een behandeling van een chronische aandoening doorheen het gehele ziektetraject. Kiezen voor palliatieve zorg is niet gelijk aan opgeven, maar is kiezen voor de verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiŽnt, en de familie, onafhankelijk hoe lang het leven nog mag duren.
De studie is gebaseerd op gegevens van 2400 patiŽnten die werden verzameld via de huisartsen-peilpraktijken. De deelnemende huisartsen zijn representatief voor alle Belgische huisartsen.

Over Zorg rond het levenseinde
Zorg rond het Levenseinde is een gemeenschappelijke onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Deze onderzoeksgroep werkt over de grenzen heen van verschillende universiteiten en vakgebieden om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek over zorg rond het levenseinde te verbeteren.
De meer dan 30 leden van de onderzoeksgroep hebben wetenschappelijke achtergronden in geneeskunde, verpleegkunde, sociologie, gezondheidswetenschappen, ethiek, en psychologie.
Interessante links:
17 sep 2013 11u31
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek