Multidisciplinaire aanpak van kanker garandeert kwaliteit

De CM publiceerde vandaag een lijst met het aantal CM-patiënten dat in de Vlaamse ziekenhuizen een ingreep onderging voor de behandeling van slokdarmkanker. In het UZAworden minder CM-patiënten behandeld dan het UZ Leuven en het UZ Gent. De norm van 20 behandelingen per jaar die door het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) wordt vooropgesteld wordt niet behaald.
Het uza wil benadrukken dat kanker in het uza op een multidisicplinaire manier wordt aangepakt, in nauw overleg met de verschillende medische disciplines. Dat garandeert een hoogstaande kwaliteit. Prof. Guy Hubens, chirurg abdominale heelkunde: "Het is niet omdat we net onder dit aantal liggen, dat onze patiënten daarom minder overlevingskansen hebben. Onze resultaten in verband met overleving en de morbiditeit en mortaliteit van de ingrepen zijn niet anders dan die van de literatuur."
Prof. Marc Peeters, voorzitter van het College voor oncologie: 'Het debat rond de oncologische zorg wordt al te vaak teruggebracht tot een debat rond volume en outcome. De kwaliteitsgarantie is meer dan dat. In samenwerking met het KCE werkt het College voor oncologie aan bredere kwaliteitsindicatoren om onze zorg in kaart te brengen.'
Ook de KU Leuven nuanceert de informatie van de CM. Wat uit de informatie van het christelijk ziekenfonds blijkt, is volgens dokter Philippe Nafteux, verantwoordelijke op dienst slokdarmkanker van het UZ Leuven, in de medische wereld al lang bekend: ‘Grotere zaken lijken het beter te doen’. Maar dat is met een korreltje zout te nemen, en het is volgens de dokter zeker niet zo dat kleine centra ‘slechte geneeskunde’ beoefenen. ‘De kwaliteit van zorg is in heel België beter dan in de buurlanden’, en volgens Nafteux zijn er kleinere centra die net zo goed presteren als de grote ziekenhuizen. De cijfers van de CM moeten ‘nuchter geanalyseerd’ worden en ‘centraal en op politiek vlak bekeken worden’.
17 jun 2013 09u51
Bron: MagUZA.be
meer over
zie ook rubriek