Unieke studie in Aalter naar eetgewoonten van kinderen, jongeren en hun familie

Onderzoekers van de Universiteit Gent werken mee aan een uniek, grootschalig Europees onderzoek naar de determinanten van gezonde eetgewoonten van kinderen en hun directe familie. Met deze studie trachten ze beter in kaart te brengen hoe kinderen en gezinnen voedselkeuzes maken en wat dit voor hun gezondheid betekent. Deze informatie kan helpen de obesitasepidemie bij kinderen een halt toe te roepen. In april en mei worden in Aalter een 12-tal familiedagen georganiseerd om alle nodige data te verzamelen. Met dit bericht roepen de onderzoekers geÔnteresseerde kinderen en jongeren (tussen 7 en 13 jaar) uit Aalter op om deel te nemen.
Gezonde voeding stimuleren
Het onderzoek van de UGent kadert in het Europese project I.Family en het Vlaamse project Forces, twee projecten die de eetgewoonten van kinderen beter willen leren begrijpen. De wetenschappers bekijken hoe ze jongeren kunnen aanzetten om gezondere voedselkeuzes te maken. Net zoals de voorafgaande studie IDEFICS, wordt de huidige studie in 8 Europese landen uitgevoerd. De wetenschappers hopen gegevens te kunnen verzamelen van meer dan 10,000 Europese kinderen en (minstens 1 van) hun ouders.

Het staat vast dat voedingsgewoonten en fysieke activiteit cruciaal zijn voor de gezondheid. Zo verloren de Europeanen in 2000 samen maar liefst 56 miljoen gezonde levensjaren door voedingsgerelateerde ziektes. De tienerjaren, waarin kinderen geleidelijk aan onafhankelijker worden, zijn van cruciaal belang omdat ze in die periode voorkeuren ontwikkelen voor bepaalde voedingsmiddelen en hoe langer hoe meer zelf invloed hebben op wat ze eten. Maar het is nog niet duidelijk hoe dit precies werkt en welke rol opvoeding en sociale ervaringen, zowel op school als erbuiten, daarbij spelen. Daarom gaan de onderzoekers na in welke mate het voedingspatroon van kinderen en jongeren en het gezin waarin ze wonen veranderd zijn sinds het vorige onderzoek.

Vragen, meten en analyseren
Daarnaast is ook nog niet duidelijk hoe individuele karakteristieken, eigen aan elk kind, een rol kunnen spelen in hun eetpatronen, voedselvoorkeuren en verandering van lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling. Daarom stellen de onderzoekers de kinderen en hun familie vragen en meten en wegen ze hen.
Wie dat wil kan ook een bloed-, urine- en/of speekselstaal afstaan. Bij de analyse daarvan wordt gekeken naar specifieke hormonen en genen waarvan bekend is dat ze een rol kunnen spelen bij het effect van voeding en beweging op gezondheid.

Familiedagen in Aalter
De onderzoeken vinden plaats in het weekend en in de Paasvakantie in het sportpark in Aalter. ouders kunnen er na de onderzoeken een infosessie bijwonen (bijvoorbeeld over EHBO bij kinderen), terwijl kinderen bijvoorbeeld circustechnieken aanleren. Tussendoor worden vragenlijsten ingevuld en metingen gedaan. Omdat de deelnemers voor bepaalde metingen nuchter moeten zijn, wordt er in het sportpark een ontbijt en lunch voorzien.
Alle gegevens die tijdens de studie verzameld worden, worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

gezinnen met minstens ťťn kind tussen 7 en 13 jaar uit de regio Aalter kunnen aan het onderzoek deelnemen, ook indien ze niet bij het vorige onderzoek (IDEFICS) betrokken waren. GeÔnteresseerden kunnen mailen naar Ifamily_forces@UGent.be of bellen naar 0471 99 44 75. Dank!
04 apr 2013 07u32
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek