Computertraining vermindert cognitieve problemen bij depressie

Psychologen van de UGent toonden aan dat bepaalde computeroefeningen om het geheugen te trainen de aandachtsproblemen waarmee mensen met depressieve klachten vaak te maken hebben, kunnen verminderen. Deze bevindingen vormen een belangrijke eerste aanzet om grootschaliger onderzoek te starten naar de klinische toepassing van cognitieve training.
Bij depressie ook vaak cognitieve problemen
depressie is een ernstige psychische stoornis die zeer belastend is voor patiŽnten en hun directe omgeving. Depressie komt veelvuldig voor en vormt zo een belangrijk maatschappelijk probleem wegens de hoge ziektelast (door bv. arbeidsongeschiktheid en verhoogd risico op lichamelijke aandoeningen). Naast de typische depressieve gevoelens hebben patiŽnten vaak last van een aandachts-, concentratie- en geheugenproblemen. Deze laatste symptomen belemmeren het dagelijks functioneren sterk en verminderen de mogelijkheden tot emotieregulatie.

Onderzoekers van Birkbeck University College London (dr. Max Owens & prof. Nazanin Derakshan) en van de Universiteit Gent (prof. Ernst Koster) onderzochten daarom of specifieke cognitieve training het cognitief functioneren kan verbeteren bij mensen met depressieve klachten. Proefpersonen voerden gedurende twee weken een computertaak uit die aspecten van het geheugen traint en vergeleken dit met het uitvoeren van een gelijkaardige, maar minder belastende training. Voor en na de training werd er een taak aangeboden die diende als test om na te gaan of het cognitieve functioneren van de proefpersonen verbeterde op gedrags- en hersenniveau. De resultaten toonden dat het mogelijk is om het aandachtsfunctioneren te verbeteren bij mensen met depressieve klachten. Dit is een belangrijke eerste aanzet voor grootschaliger onderzoek naar de klinische toepassing van cognitieve training.

Onderzoek naar depressie aan de UGent
Aan het Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen lab (www.pan.UGent.be) van universiteit Gent zijn er steeds lopende studies naar de relatie tussen cognitief functioneren en depressieve klachten. Momenteel gezocht: volwassenen tussen 18 en 65 jaar die ooit een depressie doormaakten en op dit moment ten minste 6 maand niet meer depressief zijn. De UGent plant een onderzoek rond hervalpreventie bij depressie, om zo in de toekomst mensen met een depressie beter te kunnen helpen en zoveel mogelijk te voorkomen dat ze hervallen. Het onderzoek vindt plaats in Gent en er wordt een onkostenvergoeding voorzien. Voor meer info (vrijblijvend): mail naar depressieonderzoek.UGent@gmail.com of bel op 0497 74 11 35 (van woe-vr; 9u-16u).
01 mrt 2013 12u20
Bron: UGent.be
zie ook rubriek