Bewegingsadvies op maat heeft positieve invloed op herstel na borstkanker

Bewegingsadvies op maat kan vrouwen na borstkanker helpen om weer actief en gezond de draad van het leven op te pakken. Dat blijkt uit de resultaten van het doctoraatsonderzoek van Caroline Charlier aan de Open Universiteit en Universiteit Gent.
Niet iedere patiŽnt is gebaat bij dezelfde interventie en sommigen zijn minder geneigd om deel te nemen aan een groepsrevalidatieprogramma. De nieuw ontwikkelde thuisinterventie, Step by Step, is flexibel, gemakkelijk inpasbaar in het dagelijkse leven en door haar laagdrempeligheid toegankelijk voor een grote groep patiŽnten.

bewegen in dagelijks leven
Naast het ontwikkelen van effectieve interventies in de vorm van groepsrevalidatieprogramma's is het belangrijk om de vrouwen ook te stimuleren actief te zijn in het dagdagelijkse leven, bijvoorbeeld door een extra wandeling. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen die aangaven geen plezier te beleven aan extra beweging, minder geneigd zijn te sporten of deel te nemen aan bewegingsprogrammaís in groepsverband. Deze groep vrouwen kan de gezondheidsnorm halen door meer te bewegen in het dagelijkse leven. Zorgverleners kunnen hierin een belangrijke rol spelen, aangezien vrouwen eerder geneigd zijn meer te bewegen als ook hun dokter aangeeft dat dit belangrijk is.
Meer ondersteuning en informatie in functie van patiŽntprofiel

Het onderzoek toont ook aan dat de aanwezige vermoeidheid en armklachten vrouwen vaak verhinderen meer te bewegen, vooral in het dagdagelijkse leven. Ook deze patiŽnten hebben baat bij extra informatie en tips om hiermee om te gaan. Eťn standaardinterventie voldoet niet aan de individuele verschillen. In dit onderzoek zijn verschillende patiŽntprofielen gedefinieerd. Op basis van analyses zijn clusters gemaakt, die verschillen in de mate van ervaren stress (lage versus hoge stress), en de manier waarop ze met de periode na kanker' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>borstkanker omgaan (actief, berustend, emotioneel). Hierbij is het belangrijk naast de ervaren klachten ook rekening te houden met het aanvaardingsproces van en sociale steun aan de patiŽnt. Zorgverleners moeten deze verschillende patiŽntprofielen sneller (h)erkennen, om een vlotte doorverwijzing te garanderen naar een op maat gemaakte interventie.

Advies op maat
In de laatste fase van het onderzoek is een online instrument voor advies op maat uitgewerkt. Stap voor stap zijn borstkankerpatiŽnten aangemoedigd actiever te zijn tijdens hun dagelijkse leven, tot ze hun persoonlijke stapdoel bereikten, met als einddoel 10.000 stappen per dag. Hiervoor kregen ze een advies op maat, dat zoveel mogelijk rekening hield met hun voorkeuren, voordelen en hindernissen. Met een stappenteller hielden de vrouwen hun stappen bij. Hoewel dit advies momenteel nog uitgetest wordt in een grootschalig onderzoek met controlegroep, tonen de eerste resultaten aan dat het advies op maat helpt om vrouwen na borstkanker weer actief de draad van het leven te laten oppakken.

Onderzoek
Caroline Charlier onderzocht het beweeggedrag, de factoren die dit beweeggedrag beÔnvloeden en de behoefte aan eventuele ondersteuning en informatie over beweging. De onderzoekspopulatie bestond uit 465 vrouwen die herstelden van borstkanker. Vervolgens is een interventie uitgewerkt om deze vrouwen te helpen om voldoende beweging in hun dagdagelijkse leven in te bouwen.

Eerder onderzoek had uitgewezen dat beweging belangrijk is voor een vlot herstelproces na kanker. Maar uit het onderzoek van Caroline Charlier blijkt dat een groot deel van de vrouwen na borstkanker de gestelde gezondheidsnorm van matig tot intensief bewegen gedurende een half uur per dag of 10.000 stappen niet haalt. Daarom hebben zij baat bij extra ondersteuning of advies over bewegen.
22 jan 2013 13u00
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek