Overgewicht als tiener verhoogt risico latere nierkanker

Niercelkanker komt steeds vaker voor, vooral onder volwassenen van 40 tot 60 jaar. Het is lastig te behandelen (chemotherapie en radiotherapie bieden bijvoorbeeld geen soelaas), en de vijfjaarsoverleving is daarom navenant: 60-70% als de tumor zich tot de nier beperkt, maar minder dan 10% als er uitzaaiingen zijn. Het is dus van groot belang te weten welke mensen risico lopen op niercelkanker, omdat dan bijtijds met een behandeling kan worden begonnen. IsraŽlisch onderzoek werpt nu beter licht op de zaak door een aantal risicofactoren op niercelkanker te identificeren.
De onderzoekers bekeken de gegevens van de ruim 1,1 miljoen mannelijke IsraŽlische dienstplichtigen tussen 1967 en 2005. 274 van de mannelijke dienstplichtigen kregen op een gegeven moment niercelkanker. Uit de gegevens kwamen vervolgens twee risicofactoren naar voren: overgewicht ten tijde van de dienstplicht (hier gedefinieerd als een bmi hoger dan 27,5), en Europese etniciteit (dat wil zeggen: vader en/of grootvader kwamen uit Europa). jongens met vaders uit Afrika of AziŽ liepen duidelijk minder kans op niercelkanker.

Hoewel er alleen mannen zijn onderzocht, concluderen de onderzoekers dat het risico op niercelkanker op latere leeftijd kan worden verlaagd door overgewicht in de tienerjaren te voorkomen. Daarnaast is Europese afkomst een risicofactor, maar daar valt niet veel aan te doen.
20 dec 2012 05u49
zie ook rubriek