21% van de Belgische kinderen is te dik

Een studie naar overgewicht bij kinderen in zeven Europese landen wijst uit dat de helft van de Griekse kinderen van 10 tot 12 jaar overgewicht heeft. Griekenland is hiermee koploper binnen de onderzochte landen. Bij één op de vijf Griekse kinderen is er sprake van extreem overgewicht. Bij Belgische kinderen liggen die cijfers lager, al is de situatie ook hier zorgelijk. Ruim een vijfde van de Belgische kinderen is te dik. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS-ONE.
26 apr 2012 15u05
zie ook rubriek