Verpleegkundigen: erkenningscriteria voor de BBT pediatrie-neonatologie en de BBB diabetologie

In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012 werden de erkenningscriteria gepubliceerd voor de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie en de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie.
Voor wie?
De bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en de neonatologie is voorbehouden voor gegradueerde verpleegkundigen (met uitzondering van niveau HBO5) en bachelors in de verpleegkunde. Zij kunnen, na het doorlopen van een bijkomende opleiding of specialisatie in de pediatrie en de neonatologie van 900 uren, een bijzondere beroepstitel aanvragen.

De bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie is voorbehouden voor gegradueerde verpleegkundigen, bachelors in de verpleegkunde en houders van het diploma, de titel of het brevet in de verpleegkunde. Zij kunnen erkend worden indien ze een bijkomende opleiding in de diabetologie van 150 uren gevolgd hebben.

Er is telkens voorzien in een overgangsmaatregel voor de verpleegkundigen die al actief werkzaam zijn. Behoort u tot deze categorie, dan kunt u tot uiterlijk 1 augustus 2015 een aanvraag doen om erkend te worden op basis van deze overgangsmaatregelen.

Kenmerkend voor deze overgangsmaatregelen is dat u minder uren bijkomende opleiding moet kunnen aantonen om erkend te worden. Hier staat wel tegenover dat u o.a. het bewijs moet kunnen leveren van een tewerkstellingservaring die aan bepaalde criteria voldoet.

Wat zijn de erkenningscriteria?
De erkenningscriteria zijn in detail in de volgende ministeriŽle besluiten vastgelegd:

- Ministerieel Besluit van 16 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie (Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012)

- Ministerieel Besluit van 20 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie (Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012)

Hoe dient u een aanvraag in?
De procedure voor het aanvragen van een erkenning werd beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 april 2007.

De minister van Volksgezondheid verleent de erkenning na advies van de Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde.

De ministeriŽle besluiten treden in werking vanaf 1 augustus 2012. De Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde kan pas vanaf deze datum een advies verlenen aan de minister over iedere aanvraag tot erkenning voor deze bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.

We raden u toch aan om uw aanvraag al in te dienen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient u de bewijsstukken te voegen waaruit blijkt dat u beantwoordt aan de door de minister vastgestelde erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel of de bijzondere beroepsbekwaamheid die u wenst te verkrijgen.

U ontvangt vervolgens een brief van de administratie met een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag.
21 mrt 2012 17u26
zie ook rubriek