Archief : erkenningscriteria

  • Behoud van de erkenning van huisartsen
    21 mrt 2012
    tm_wwNewsArchive - FOD Volksgezondheid
    Sinds 1 maart 2010 is het Ministerieel Besluit dat de erkenningscriteria voor huisartsen regelt, van kracht. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat in voor ...