Behoud van de erkenning van huisartsen

Sinds 1 maart 2010 is het Ministerieel Besluit dat de erkenningscriteria voor huisartsen regelt, van kracht. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat in voor de controle van deze erkenningscriteria.
Er zijn vier erkenningscriteria:
  • de erkende huisarts moet minstens 500 patiëntencontacten per jaar hebben, en dit minstens één maal over een cyclus van vijf jaar.
  • de erkende huisarts moet deelnemen aan de wachtdienst die wordt georganiseerd door een erkende huisartsenkring.
  • de erkende huisarts moet de dossiers van zijn patiënten correct bijhouden.
  • de erkende huisarts moet zich permanent blijven bijscholen.


De controle van de erkenningscriteria is officieel begonnen op 1 januari 2011 voor alle huisartsen die vóór deze datum erkend waren.

Elk jaar wordt een brief gestuurd naar de artsen die niet aan de erkenningscriteria lijken te voldoen, om hen te informeren over hun situatie. Indien een erkende huisarts vijf opeenvolgende jaren niet aan de voorwaarden lijkt te voldoen, zal hij worden opgeroepen om zich voor de leden van de erkenningscommissie te verantwoorden. De erkenningscommissie verstrekt daarna een advies aan de minister van volksgezondheid. Indien dit advies negatief zou zijn, krijgt de huisarts vanaf dat moment nog twee jaar tijd om zich in orde te stellen.
21 mrt 2012 21u21
zie ook rubriek