Maagoperaties helpen tegen overgewicht en zijn veilig

Woensdag 21 december promoveert drs. W. te Riele, arts-assistent Heelkunde bij het St. Antonius Ziekenhuis, aan de Universiteit van Utrecht op de resultaten van chirurgische behandelingen van overgewicht (bariatrische chirurgie). Extreem overgewicht is een wereldwijd probleem geworden in de laatste decennia. Om af te vallen en extreem overgewicht aan te pakken, is bariatrische chirurgie vaak de beste oplossing. Uit het onderzoek van Te Riele blijkt dat de maagband en de maagomleiding (gastric bypass) in gespecialiseerde ziekenhuizen veilige behandelingen zijn. Vooral de maagomleiding blijkt voor het verlies van overgewicht, het meest effectief.
Afvallen
Veel mensen lijden aan ernstig overgewicht. Mensen met extreem overgewicht lopen een groot risico gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten te ontwikkelen. Afvallen is daarom van levensbelang en heeft bewezen de comorbiditeit (gezondheidsklachten veroorzaakt door het overgwicht) en het bijkomende medicatiegebruik terug te dringen. In het onderzoek van Te Riele zijn de maagband en maagomleiding als behandelmethoden om af te vallen nader bekeken. Te Riele heeft in zijn onderzoek bijna 800 patiŽnten gevolgd die een bariatrische ingreep ondergingen in het St. Antonius ziekenhuis. Hij heeft gekeken hoe het deze patiŽnten vergaat op de lange termijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat bij ongeveer 70% van de patiŽnten de maagband na 2 jaar voor een goed resultaat zorgt. De lange termijn resultaten van de maagband zijn echter teleurstellender. Een levenslange follow-up door gespecialiseerde bariatrische verpleegkundigen is essentieel voor de kans op blijvend succes. Het plaatsen van een maagband blijkt een veilige procedure te zijn zonder veel complicaties, maar wel met een hoog percentage re-operaties. Dit beeld komt overeen met het beeld dat bekend is uit de literatuur. Deze re-operaties worden uitgevoerd omdat er problemen zijn met de band zelf , maar ook omdat patiŽnten in tweede instantie toch een maagomleiding ondergaan in verband met onvoldoende gewichtsverlies.

Door de minder goede lange termijn resultaten van de maagband, heeft de maagomleiding de laatste jaren de voorkeur. De maagomleiding blijkt na 2 jaar succesvol te zijn bij bijna 90% van de patiŽnten. Deze patiŽnten zijn bovendien na 2 jaar meer dan 20% extra overgewicht kwijtgeraakt in vergelijking met patiŽnten met een maagband. Ook is er bij deze ingreep in een gespecialiseerd ziekenhuis een kleine kans op complicaties. Ook een maagomleiding als re-operatie na een mislukte maagband kan veilig uitgevoerd worden en is net zo effectief als een primaire maagomleiding.

St. Antonius Bariatrisch Centrum
In het Bariatrisch Centrum van het St. Antonius Ziekenhuis worden patiŽnten met (morbide) obesitas operatief behandeld. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een maagomleiding (gastric bypass), een maagverkleining (gastric sleeve) of een maagband. Alle operaties worden in principe minimaal invasief (laparoscopisch) uitgevoerd. Het centrum biedt een compleet aanbod aan operatieve behandelingen van overgewicht. Er vinden jaarlijks circa 400 operaties plaats.
20 dec 2011 08u00
zie ook rubriek