Aantal nierpatiŽnten blijft stijgen

Het aantal patiŽnten met nierinsufficiŽntie in BelgiŽ is de afgelopen tien jaar blijven stijgen van ongeveer zesduizend in 1995 tot meer dan tienduizend in 2004. 'Met de vergrijzing die zich doorzet, zal dat aantal zeker verder toenemen', zegt Jean-Marie Billiouw, voorzitter van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie.
In de krant Le Soir trok de Franstalige nierspecialistenvereniging aan de alarmbel. De voorbije tien jaar steeg het aantal patiŽnten in ons land jaarlijks gemiddeld met 5 ŗ 6 procent. "Sinds 2004 lijkt die stijging af te buigen en bedraagt de toename ongeveer 2 ŗ 3 procen", nuanceert Billiouw. Op dit ogenblik is de situatie volgens hem zeker nog onder controle.

"Maar in de toekomst moeten we zien hoe we die groeiende groep patiŽnten moeten opvangen. Pas is er een zorgprogramma gelanceerd waarbij huisartsen en nierspecialisten nauwer zullen samenwerken om zulke patiŽnten op te vangen. Het aantal nefrologen is te beperkt om alleen die hele groep te blijven volgen."

Daarnaast blijft preventie cruciaal. "Ik hoop dat we binnen een paar jaar een kentering ten gronde gaan zien. We zullen onze levensstijl moeten veranderen, overgewicht vermijden, stoppen met roken en voldoende sporten en bewegen. PatiŽnten die al diabetes hebben, zullen ook het best medicatie nemen."

Bij nierinsufficiŽntie gaat het vooral over oudere patiŽnten die een kunstnier nodig hebben, een buikspoeling of een niertransplantatie om de falende nierfunctie op te vangen. De gemiddelde leeftijd van een patiŽnt met nierdialyse is zeventig jaar. Bij de groep patiŽnten met een dialyse heeft 50 procent een andere onderliggende ziekte zoals suikerziekte of gaat het om oude patiŽnten met zware aderverkalkingen.

Dat brengt nog een andere veel heikelere discussie met zich mee. "Door de toenemende kwaliteit van andere disciplines zoals cardiologie overleven mensen van tachtig nu gemakkelijk een hartinfarct. Vroeger overleden zulke patiŽnten veel vroeger. Dat zorgt er ook meer tijd is om nierinsufficientie te ontwikkelen."

"Je kunt nefrologen moeilijk verwijten dat ze nierpatiŽnten aan een dialyse leggen. Maar je kunt je wel afvragen of het zinvol is en zelfs menselijk om een tachtigjarige dementerende die al enkele hartinfarcten heeft overleefd en nog hooguit enkele maanden te leven heeft aan een kunstnier te leggen. Dat is een zeer gevoelig ethisch debat. Soms zou het even humaan zijn om het niet te doen. Geketend zitten aan een kunstnier neemt die laatste maanden ook veel levenskwaliteit weg."
30 aug 2006
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek