Niet ontbijten schaadt de gezondheid

Niet ontbijten is nadelig voor het cholesterolgehalte in het bloed en de gevoeligheid voor insuline. Bovendien is er gevaar voor gewichtstoename.
Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs gepubliceerd werd in het vakblad American Journal of Clinical Nutrition en waarvan de resultaten samengevat te lezen staan in de UZ Gezondheidsbrief.

Een groep van 10 gezonde vrouwen nam eerst twee weken lang een ontbijt van ontbijtgranen met magere melk, gevolgd door een chocoladekoek om 10.30 uur. Nadien aten ze gedurende eenzelfde periode pas om 10.30 uur een chocoladekoek.

Voor en na elke periode werden de suiker-, vet- en insulineconcentraties in het bloed gemeten. De vrouwen hielden ook een voedingsdagboek bij. Tijdens de twee weken zonder ontbijt was de concentratie aan cholesterol in het bloed bijna dubbel zo hoog als tijdens de weken met ontbijt.

Ook de insulineconcentratie vertoonde een gunstiger profiel tijdens de weken met ontbijt. Volgens de onderzoekers zijn er ook aanwijzingen van een hogere energieopname bij wie niet ontbeet, wat op termijn kan leiden tot een gewichtstoename.
02 mei 2005
meer over
zie ook rubriek