Natuurlijke behandeling bij kinderen met klinische diagnose adhd

Donderdag 8 november zijn de eerste resultaten van een onderzoek naar het effect van omega-3 & -6 vetzuren bij kinderen met de klinische diagnose ADHD gepresenteerd. Dit onderzoek is het eerste die de positieve werking bevestigt van visolie - aangevuld met teunisbloemolie - op klinisch gediagnosticeerde ADHD. Na 6 maanden gebruik van omega-3 & -6 vetzuren trad bij bijna 50% van de deelnemers een vermindering op van minimaal 25% op de ADHD-symptomen1.
Gezien het toenemend gebruik van geneesmiddelen op dit vlak, zullen de uitkomsten van deze studie positief worden ontvangen. In Nederland gebruiken ruim 50.000 jongeren onder de 20 jaar psychoactieve, stimulerende medicijnen. De Gezondheidsraad stelt in 2008 een verkennend onderzoek in naar het gebruik van visolie en mentale gezondheid. De uitkomsten van deze studie zijn een eerste onderbouwing voor een natuurlijk alternatief.

Wetenschappers van de Universiteit van Göteborg presenteerden de uitkomsten tijdens de conferentie van Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (CHADD) in Washington.

- In de eerste drie maanden trad er bij 26% van de omega-3 & -6 groep een vermindering van de adhd-symptomen op van 25% of meer.
- 12% van de deelnemers, die positief reageerden in de eerste drie maanden, liet zelfs een vermindering van meer dan 50% in de adhd-symptomen zien.
- Na zes maanden reageerde 47% op de behandeling, waardoor de ADHD-symptomen met 25% of meer afnam.
- Nu liet 12% van de totale groep meer dan 50% verbetering in de symptomenscore zien.
- De deelnemers die het best reageerden op de behandeling waren te vinden onder de deelnemers met aandachtsstoornissen, lees- en schrijfproblemen, leerproblemen, dyspraxie (DCD) en autisme spectrum stoornissen.

Deze dubbelblind placebogecontroleerde studie startte met 75 kinderen en adolescenten (48 kinderen van 8-12 jaar en 27 kinderen van 13-18
jaar). In de eerste periode van 3 maanden kreeg de helft van de deelnemers het vetzurensupplement Eye Q en de andere helft een placebo. In de tweede periode van 3 maanden kregen alle deelnemers het vetzurensupplement met omega-3 & -6.

Met de nieuwe Zweedse studie werden de resultaten van de eerder uitgevoerde studies met een soortgelijke opzet - Durham2 en Adelaide3
- bevestigd in een groep kinderen en adolescenten met klinisch gediagnosticeerde ADHD. In de twee eerder uitgevoerde studies2,3
werden al opmerkelijke verbeteringen gezien in ADHD-symptomen en daarmee samenhangende gedrag- en leerstoornissen.
Daarnaast werd in Zweden bekeken welke vormen van ADHD en geassocieerde stoornissen het best reageren op de behandeling met het
vetzurensupplement.

De onderzoekers stelden vast dat suppletie met vetzuren meer prominente verbeteringen liet zien bij kinderen en adolescenten die met name ontwikkelingsstoornissen hadden zoals schrijf- en leesproblemen.
12 nov 2007 10u06
zie ook rubriek