Wereld Diabetes Dag 14 november 2007

Op 14 November zal het Brussels stadhuis, één van ’s lands mooiste historische gebouwen, blauw oplichten om de eerste Wereld Diabetes Dag onder VN vlag te vieren. Het Brussels stadhuis wordt daarmee toegevoegd aan het rijtje van de meer dan 100 gebouwen en plaatsen die de skyline zullen kleuren in de blauwe kleur van de diabetescirkel, wereldwijd hét symbool voor diabetes.
Het Sydney Opera House, één van ’s werelds bekendste monumenten, was bij de eerste gebouwen waarvoor men instemde de campagne van Wereld diabetes Dag door een blauwe verlichting onder de aandacht te brengen. Vanaf dat moment kwam er steun voor de campagne uit alle hoeken van de wereld, waaronder de Sears Tower, de Toyo Tower, de Nigara Falls, het Burj Al Arab in Dubai, de Aleppo Citadel in Syria, de Obelisk in Buenos Aires, de Toren van Pisa, en het gebouw dat momenteel als het grootste ter wereld wordt beschouwd: de Taipei 101 Tower in Taiwan.

Dr. Ann Verhaegen, voorzitter Vlaamse diabetes Vereniging: “We zijn verheugd dat het stadhuis van Brussel op Wereld Diabetes Dag even in de VN kleur baadt om deze belangrijke dag de nodige erkenning te geven in België. Momenteel leeft namelijk 1 op 12 volwassen Belgen dag in dag uit met diabetes; tegen 2025 spreken we in het beste geval over 1 op 10.”

De VN erkenning van Wereld Diabetes Dag volgt op de goedkeuring van de VN Resolutie 61/225 in december 2006. De Resolutie betekende de eerste mijlpaal van een ambitieuze campagne van de Internationale Diabetes Federatie om mensen meer bewust te maken over diabetes en diabetescomplicaties. De Wereld Diabetes Dag Resolutie erkent dat diabetes een chronische, invaliderende en dure aandoening is, die een ernstig bedreiging vormt voor families, landen en de hele wereld. De VN heeft met de erkenning van Wereld Diabetes Dag een duidelijk signaal gegeven en moedigt alle regeringen nu aan om de diabetesepidemie een halt toe te roepen.

In 2007 leven wereldwijd 246 miljoen mensen met diabetes en als er niets wordt gedaan, worden er dat binnen 20 jaar 380 miljoen. In België zijn er momenteel ongeveer 600.000 volwassenen met diabetes, waarvan de helft ongekend en dus onbehandeld. Die cijfers zullen we verder zien aandikken tot driekwart miljoen in 2025. De Wereld Diabetes Dag Resolutie vraagt de regeringen dringend werk te maken van een nationaal beleid inzake diabetespreventie, -zorg en –behandeling, in het kader van een duurzame uitbouw van de gezondheidszorg. Het is de eerste keer dat de VN een niet-overdraagbare aandoening bestempelt als een wereldwijde bedreiging die even ernstig is als infectieuze epidemieën, met name malaria, tbc en hiv/aids.

Om het belang van Wereld Diabetes Dag in de kijker te zetten, wordt iedereen aangemoedigd om de diabetes “pin” met de blauwe cirkel – het internationale diabetessymbool - te dragen. Meer details over de campagne en hoe mensen die kunnen steunen, is beschikbaar op www.worlddiabetesday.org.

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw vraagt naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag op 14 november overal in Vlaanderen aandacht voor diabetes onder het motto: Wees diabetes te snel af! De Vlaamse Diabetes Vereniging zet traditioneel diabetes in de kijker op Wereld Diabetes Dag. Voor het eerst is Wereld Diabetes Dag een officiële Verenigde Naties-dag. De wereldwijde pandemie treft 246 miljoen mensen. Elke 10 seconden sterft er wereldwijd iemand aan diabetes.

Diabetes in cijfers
- Internationaal Wereldwijd treft diabetes vandaag 246 miljoen mensen. De toename van diabetes zal leiden tot een cijfer van 380 miljoen mensen met diabetes in 2025. Wereldwijd sterft elke 10 seconden iemand aan de gevolgen van diabetes. Slecht of onbehandelende diabetes is oorzaak van ernstige complicaties. Cijfers uit Duitsland leren ons het volgende :
 • elke 12 minuten : Hersentrombose
 • elke 19 minuten : hartinfarct' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>hartinfarct
 • elke 19 minuten : amputatie
 • elke 60 minuten een nieuw geval van nierdialyse
 • elke 90 minuten wordt iemand blind

- België België heeft onvoldoende accurate gegevens. (Niet) meten is (niet) weten. Maar, niets doen is geen optie! Niettemin kunnen op basis van de weinige cijfers enkele conclusies getrokken worden.
 • In België heeft 1 op 12 mensen diabetes.
 • In de leeftijdsgroep 20 tot 79 jaar heeft 7,9% van de bevolking diabetes en 6,4% Gestoorde Glucose Tolerantie. Dit wordt beschouwd als een belangrijke risicofactor om op korte termijn diabetes te ontwikkelen indien gepaste maatregelen uitblijven.
 • Elke 20 minuten is er een nieuwe diagnose van type 2 diabetes
 • Elke 20 minuten is er een diagnose van type 2 diabetes gemist
 • Jaarlijkse “dodentol” te wijten aan diabetes in België: 8.5 % van alle overlijden bij mannen, 14.9 % bij vrouwen.
Erger is dat de helft van de mensen met diabetes de diagnose nog niet kennen. Dit betekent dat 3,95% van de bevolking met een ongediagnosticeerde én dus onbehandelde diabetes rondloopt.

Onbehandelde diabetes leidt tot complicaties die ook in België pertinent aanwezig zijn .
 • frequentste oorzaak van blindheid bij volwassen
 • frequentste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van dialysepatiënten)
 • 2-4 x meer sterfte door ischemisch hartlijden
 • 2-6 x meer cerebrovasculaire accidenten
 • 4 x meer perifeer vaatlijden
 • 15 x meer lidmaatamputaties (> 65 j x 25)
Elke patiënt met diabetes kost de overheid € 1.600,00/jaar. Indien er microvasculaire complicaties optreden stijgt dit naar € 2.431,00/jaar. Met zowel micro- als macrovasculaire verwikkelingen wordt dit € 5.000,00/jaar. De totale kosten bedragen tussen 7 en 15 % van de gezondheidszorguitgaven. (6,7% in 1998). Er wordt verwacht dat tegen 2025 ongeveer 9,7% van de Belgen met diabetes zullen leven, andermaal de helft ontwetend. Daarboven zal nog eens 7,3% Gestoorde Glucose Tolerantie hebben. Het is dus hoog tijd om actie te ondernemen.

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw als motor in Vlaanderen
Waar staat de Vlaamse Diabetes Vereniging voor? De Vlaamse Diabetes Vereniging is in Vlaanderen dé organisatie over diabetes mellitus. Opgericht in 1942 heeft onze organisatie intussen 65 jaar ervaring. De Vlaamse Diabetes Vereniging is een themavereniging rond diabetes. Tot onze leden en bestuur behoren niet alleen mensen met diabetes, maar ook zorgverleners die op professionele wijze met diabetes begaan zijn. We zijn dus geen patiëntenvereniging maar ook geen beroepsgroep.

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw stelt zich de volgende doelen:
 • bevorderen van preventie en vroege diagnose;
 • bevorderen van zelfzorg;
 • ijveren voor kwalitatieve diabeteszorg;
 • bestrijden van discriminatie;
 • correcte beeldvorming nastreven onder het motto ‘Geef diabetes een gezicht’


Wie is de Vlaamse Diabetes Vereniging?
De vereniging wordt gestuurd door vrijwilligers en beschikt voor de administratieve uitvoering over een secretariaat met 12 beroepskrachten (10,4 FTE). Voorzitter is Dr. Ann Verhaegen (ZNA) Ondervoorzitter is Dhr. Christian Lagrange Secretaris is Prof. Dr. Bart Keymeulen (UZ Brussel) Penningmeester is dhr. Koen Fabri Directeur is Dhr. Stijn Deceukelier

Intussen zijn er meer dan 23.500 leden. Met dit numeriek gewicht én onze knowhow spreken we als volwaardige partners mee wanneer de politiek rond diabetes wordt uitgestippeld. Het gaat dan over terugbetalingscriteria, verlaging BTW op zelfcontrole-materiaal, bestrijding van discriminatie, rijbewijs. De vereniging is betrokken in diverse projecten van het Federaal Kennis Centrum, de Vlaamse overheid of Europese consortia rond de preventie van diabetes. In Vlaanderen wordt samenwerking opgezet met o.a. Huisartsen, pediaters, diëtistenvereniging, gynaecologen, mutualiteiten en het VIG (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie).

Wat doet de Vlaamse Diabetes Vereniging?
De Vlaamse Diabetes Vereniging voorziet een gamma van diensten voor haar leden. Lid worden kost € 20 per jaar. Daarvoor ontvangen de leden het tijdschrift ‘Diabetes Info’ en brochures en folders die een specifiek aspect van diabetes belichten. Zij hebben toegang tot vakanties, sport, educatieve dagen en de jaarlijkse gezinsdag. Daarenboven kunnen zij zelfzorgmateriaal (teststrips, naaldjes, …) kopen aan sterk verminderde prijzen. Zorgverleners ontvangen maandelijks een elektronische nieuwsbrief over medische ontwikkelingen of resultaten en ons wetenschappelijk Vlaams tijdschrift voor Diabetologie. De Vlaamse Diabetes Vereniging komt op voor de belangen van iedereen die bij diabetes betrokken is door te ijveren voor een betere diabeteszorg in Vlaanderen. Daarnaast sensibiliseert de vereniging het brede publiek, o.a. door de gratis Diabetes Infolijn (0800/96 333) waar iedereen terecht kan voor alle vragen rond diabetes maar ook door overal in Vlaanderen allerlei activiteiten te organiseren. Op 12 en 13 oktober organiseerden wij voor de 3de maal een nationale diabetesbeurs met voordrachten, workshops en informatie voor mensen met diabetes, studenten en zorgverleners. Het aantal bezoekers evolueerde van 7.000 in 2001 over 10.500 in 2004 tot 15.000 voor de 3de editie.

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw en Wereld Diabetes Dag De Vlaamse Diabetes
Vereniging stelt naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag haar campagne voor. Sedert 2002 doet de Vlaamse Diabetes Vereniging jaarlijks beroep op een meter of peter die een speciale band heeft met diabetes.
 • Traditioneel wandelt de Vlaamse Diabetes Vereniging tegen diabetes op de zondag volgend op Wereld Diabetes Dag.
 • Ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Diabetes Vereniging wordt opnieuw de ‘knuffel-sleutelhanger’ gelanceerd.
 • Op Wereld Diabetes Dag zelf moedigt de Vlaamse Diabetes Vereniging de bevoegde beleidsmakers aan om in opvolging van de VN-resolutie rond diabetes hun krijtlijnen uit te zetten voor diabetespreventie en – behandeling.


Wereld Diabetes Dag Wat is Wereld Diabetes Dag
Op 14 november wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan en campagnes gevoerd omtrent diabetes. Het doel is om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren over de oorzaken, symptomen, complicaties en behandeling van deze chronische aandoening. Dit is meer dan ooit een noodzaak gezien diabetes schrikbarend snel toeneemt.

Hoe is het begonnen?
Wereld Diabetes Dag is geïntroduceerd in 1991, als antwoord op de escalatie van diabetes over de hele wereld. Sinds dat jaar is het succes van Wereld Diabetes Dag blijven groeien en vandaag brengt deze wereldwijd 350 miljoen mensen op de been.

Wanneer is Wereld Diabetes Dag?
Wereld Diabetes Dag vindt elk jaar plaats op 14 november. Deze dag werd gekozen omdat het de verjaardag is van Frederick Banting, die samen met Charles best in 1921 insuline ontdekte als behandeling voor diabetes.

Het thema van Wereld Diabetes Dag
Elk jaar wordt er een specifiek thema gekozen voor Wereld Diabetes Dag. Dit jaar is dat ‘Diabetes bij kinderen en jongeren’. Wereldwijd krijgen elke dag meer dan 200 kinderen diabetes. Kinderen moeten toegang hebben tot aangepaste multidisciplinaire diabeteszorg als een basisrecht.

Een nieuwe peter voor de Vlaamse Diabetes Vereniging In opvolging van Jan Bervoets en Ann Petersen, Pär Zetterberg en Frank Aendenboom, Ivo Mechels en Jo Leemans, René Verreth en Eddy Merckx wordt Stijn Vreven het nieuwe gezicht van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw. De aftrap van zijn peterschap vindt plaats op 14/11, Wereld Diabetes Dag en loopt tot de vooravond van Wereld Diabetes Dag 2008.

‘600.000 Belgen leven met diabetes waarvan 40.000 met type 1 diabetes, net zoals ik. Maar je kan met diabetes een gezond én actief leven leiden en ik weet waarover ik spreek. Met de Vlaamse Diabetes Vereniging wil ik ijveren voor een goede diabeteszorg met toegang tot kwalitatieve en nieuwe medicatie en educatie. Op die manier garanderen we ook de toekomst voor kinderen met diabetes.‘

Ook voor de groeiende groep diabetes type 2 vraagt de Vlaamse Diabetes Vereniging aandacht! Samen met onze nieuwe peter Stijn Vreven roepen we dan ook iedereen op om te sensibiliseren en aandacht te hebben voor preventie om samen diabetes te snel af te zijn. Als we met z’n allen alerter zijn voor de risico’s, meer bewegen en gezonder eten kunnen we de epidemie misschien stoppen. De steun van een bekende Vlaming die het peterschap op zich neemt geeft diabetes een gezicht. Diabetes kan iedereen treffen.

Wandel ook mee tegen diabetes! Wij nodigen iedereen uit om op zondag 18 november de wandelschoenen aan te trekken. Door voldoende te bewegen vermindert het risico op diabetes of kan men de gevreesde complicaties vermijden. Door in grote
getalen mee te wandelen geven we ook een signaal naar de beleidsverantwoordelijken dat het dringend tijd wordt om diabetes de aandacht te
geven die het verdient: een betere toegang tot de diabeteszorg, een maximale kwaliteit ervan en een actief bestrijden van alle discriminaties.

18 november wandelen door gans Vlaanderen Er zijn 10 verschillende initiatieven verspreid over gans Vlaanderen. Overal zijn er korte wandelingen voor wie het voor de eerste keer wil proberen maar ook de geoefende wandelaar komt aan zijn trekken. Op elke locatie is de nodige omkadering voorzien, waardoor ook de mogelijkheid tot contact met anderen wordt geboden. Je kan er ook kennismaken met één van onze vele vrijwilligers die u graag de werking van onze vereniging zullen uitleggen.

Wandelingen vinden plaats in Brugge, Otegem, Nieuwpoort, Eeklo, Bree, Leopoldsburg, Winterslag, Leuven, Lier en Brasschaat. De afstanden variëren tussen 4 en 22 km. Er zijn tevens initiaties Nordic Walking en meerdere wandelingen zijn toegankelijk voor rol- en kinderwagens.

Wees diabetes te snel af! Koop Blue en steun de werking voor diabetes. De opbrengst van deze jaarlijkse actie wordt gebruikt om lokale projecten rond informatie over diabetes op te zetten en te steunen. Dit jaar stelt de Vlaamse Diabetes Vereniging een luipaard voor als ‘knuffel-sleutelhanger’. Een sleutelhanger heeft bijna iedereen altijd bij zich. Het is dus een ideale manier
om een blijvende boodschap te geven. De luipaard is één van de snelste dieren ter wereld. Als we diabetes vóór willen blijven moeten we snel reageren. Wereldwijd sterft elke 10 seconden iemand aan de gevolgen van diabetes. Ook bij ons worden dagelijks mensen slachtoffer van diabetescomplicaties zoals blindheid, nierfalen of hart- en vaatlijden. Er moet dringend meer aandacht komen voor de preventie van diabetes en zijn complicaties. De naam ‘Blue’ verwijst naar de blauwe vlekken op ons luipaard. Neen, we ergeren ons niet blauw
aan diabetes. Het blauw verwijst naar de kleur van de ‘Unite for diabetes’-actie
van de Internationale Diabetes Federatie. De Vlaamse Diabetes Vereniging wil meewerken aan de uitwerking van de VN-resolutie in België en Vlaanderen.

Unite for diabetes – Act now! Samen voor diabetes – Actie graag! Op 20 december 2006 keurde de algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem een resolutie goed over diabetes. Deze resolutie erkent diabetes als een chronische aandoening met complicaties die ernstige risico’s vormen voor families, landen en de ganse wereld. Slecht of onbehandelde diabetes leidt tot een zware maatschappelijke en levenskwalitatieve kost. De resolutie stelde de volgende vier elementen centraal: - erkenning van 14/11, Wereld Diabetes Dag als een officiële dag van de Verenigde Naties; - een oproep aan alle lidstaten, organisaties, publieke en private sector om op Wereld Diabetes Dag te sensibiliseren rond diabetes en de preventie ervan; - aanmoediging van alle lidstaten om een beleidsplan op te stellen ter preventie en behandeling van diabetes; - een vraag aan de Secretaris-Generaal van de VN om deze resolutie onder de aandacht te brengen van alle lidstaten. De Vlaamse Diabetes Vereniging wil Wereld Diabetes Dag aangrijpen om bij de bevoegde beleidsverantwoordelijken te peilen naar de intenties om Diabetes op de agenda te plaatsen.

Diverse acties rond diabetes Diabetes wordt omstreeks Wereld Diabetes Dag
(14/11) gelukkig vaker op de agenda gezet van diverse organisaties en instanties. De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw wil dit aangrijpen om een correcte beeldvorming na te streven en te pleiten voor een optimale diabeteszorg. Hieronder geven we graag een overzicht mee van de diverse initiatieven:
 • Ma 12/11 avond : verlichting in blauw van stadhuis Brussel (in het kader van ‘Unite for diabetes’
 • Di 13/11, 10u-11u : cirkel rond diabetes met scholieren in Belsele (op 3 plaatsen in België) met o.a. burgemeester Freddy Willockx en ballonvaarder Wim Verstraeten
 • Di 13/11, avond : verlichting in blauw van stadhuis Antwerpen
 • Wo 14/11, 10u-14u : Commissie Sociale Zaken Senaat: - voorstelling standpuntVlaamse Diabetes Vereniging - stemming resolutie rond diabetes - screeningsactie ahv risicotest over de middag in parlementsgebouw - persconferentie over WDD en resolutie met Pär Zetterberg
 • Wo 14/11 : Vlaamse Parlementairen krijgen pin van ‘Unite for diabetes’ via hun fractievoorzitters, Villa Politica (tv1) wordt uitgenodigd
 • Wo 14/11 : Homepagina site riziv vermeldt Wereld Diabetes Dag met link naar site Vlaamse Diabetes Vereniging vzw
 • Wo 14/11, avond : verlichting stadhuizen Brussel & Antwerpen
 • Do 15/11 : Diabetessymposium Arteveldehogeschool met debat om 16u met o.a. Minister Vanackere, Jan De Maeseneer, Logo Gent, VDV
 • Vr 16/11 : Diabetessymposium Arteveldehogeschool
 • Zo 18/11 :Wandeldag Vlaamse Diabetes Vereniging vzw
14 nov 2007 09u53
zie ook rubriek