Dit jaar komt de strijd tegen obesitas in een stroomversnelling terecht

Bold, de Belgische vereniging voor mensen met overgewicht en obesitas, start een wetenschappelijk comité op waarvan de samenstelling de pluridisciplinaire aanpak reflecteert. Het doel van dit comité is om kwalitatieve wetenschappelijke informatie te verzekeren en om educatie- en sensibilisatieactiviteiten voor het grote publiek te ontwikkelen.
Sinds de oprichting in 2005 is de vereniging actief naar verschillende doelgroepen toe: de leden, de politieke wereld, artsen, media en patiënten met overgewicht of obesitas. Bold heeft beslist de activiteiten dit jaar in stroomversnelling te laten komen. De cijfers zijn immers alarmerend: bijna 1 volwassene op 2 (32% met overgewicht en 12% met
obesitas) is te dik, 1 kind op 7 is obees. Obesitas blijft zich verspreiden als een ware epidemie. De eerste grote taak van Bold en het wetenschappelijk comité is het organiseren van de eerste nationale dag tegen obesitas in België – na Portugal de tweede nationale dag tegen deze chronische ziekte in Europa.

De rol van het wetenschappelijk comité
De doelstellingen van Bold zijn de officiële erkenning van obesitas als ziekte, komaf maken met de stigmatisatie van mensen met overgewicht, zorgen voor toegankelijke hulp voor patiënten alsook het leveren van kwalitatieve informatie. Om deze doelstellingen te bereiken, kan Bold nu op het wetenschappelijk comité rekenen. Zowel de samenstelling als de activiteiten zijn in lijn met de multidisciplinaire aanpak, zoals beschreven in de guidelines van het BASO (Belgian Association for the Study of Obesity) om de chronische ziekte obesitas te behandelen. Dit houdt in: diëtetiek, lichaamsbeweging en psychologische omkadering.

Het comité vertegenwoordigt de twee landstalen en bestaat uit een huisarts, een endocrinoloog, een diëtiste, een psycholoog, een bariatrisch chirurg, een fysiotherapeut alsook een pediater. “Met de medewerking van specialisten uit verschillende medische en paramedische disciplines willen we patiënten die een oplossing zoeken voor hun gewichtsprobleem beter informeren. Vragen zoals: welke sporten kan ik beoefenen? Wanneer moet men zich zorgen maken om het gewicht van zijn kind?”, verklaart Jean-Paul Allonsius, voorzitter-stichter van Bold.

Net zoals bij andere ziektes, is ook bij obesitas de synergie tussen verschillende disciplines primordiaal. Om deze reden wil het wetenschappelijk comité wetenschappelijk kwalitatieve informatie verzekeren om komaf te maken met de vele idées recues die leven bij de bevolking. Bold wil namelijk de patiënt helpen correcte informatie te vinden tussen de duizenden boodschappen waarmee die overladen wordt. Bold zal dan ook nooit een beslissing nemen of initiatieven opstarten zonder het akkoord van medisch professionelen. “Specialisten moet je hun werk laten doen”, voegt Jean-Paul Allonsius toe.

Eerste Belgische nationale dag tegen obesitas Met de hulp van het wetenschappelijk comité zullen verschillende activiteiten ter educatie en sensibilisatie opgestart worden en dit naar zowel artsen, politici als het grote publiek toe. Een van de belangrijkste actiepunten voor 2008 wordt de lancering van de eerste Belgische nationale dag tegen obesitas. Naar Portugees voorbeeld, waar de patiëntenvereniging Adexo reeds verschillende jaren zulk een nationale dag heeft georganiseerd. Bold wil alle betrokken partijen en verenigingen groeperen ter gelegenheid van deze dag om de impact te vergroten en op een efficiënte manier te handelen. Deze dag vindt plaats eind mei.
04 feb 2008 09u43
zie ook rubriek