Gedragstherapie vermindert schuldgevoelens na verlies door sucide

Na een verlies door het overlijden van een dierbare kampt 5-15% van de nabestaanden met problemen in de verwerking van het verlies. Dit kan zich uiten in het gevoel dat het leven geen zin meer heeft, intens verlangen naar de overledene en gedachten aan sucide. UMCG-promovenda Marieke de Groot onderzocht of een overlijden als gevolg van zelfdoding de kans vergroot op problemen met het verwerken van het verlies.
Dit bleek niet het geval. Wel bleek dat nabestaanden van mensen die door zelfdoding overlijden al vr de zelfdoding gevoeliger zijn voor psychische problemen dan nabestaanden van mensen die door een natuurlijke oorzaak overleden. De kans op een problematische verliesverwerking hangt samen met die gevoeligheid en niet met het feit dat het overlijden het gevolg was van zelfdoding.


Kortdurende familiegerichte cognitieve gedragstherapie (FGT) helpt beter om schuldgevoelens bij nabestaanden te verminderen dan andere vormen van nazorg, zoals de huisarts, de psycholoog of alternatieve vormen van hulp, zo blijkt verder uit het onderzoek. Ook blijkt dat huisartsen een sleutelrol zouden kunnen vervullen door sucidegedachten bij nabestaanden te identificeren. Door deze nabestaanden te verwijzen naar FGT, zouden huisartsen kunnen bijdragen aan het voorkomen van sucidaal gedrag. Nabestaanden die geen schuldgevoelens en sucidegedachten hebben, zouden hun verlies bij voorkeur zonder professionele hulp moeten verwerken, zo stelt De Groot.
28 apr 2008 09u03
zie ook rubriek