Slaapgeneeskunde springlevend in België

25 jaar geleden werd de Belgische Slaap Vereniging (BASS) opgericht. Deze organisatie overkoepelt artsen en onderzoekers in België die zich professioneel met slaap bezig houden. Ondertussen telt de vereniging 300 leden. België was met de oprichting van de BASS pionier binnen Europa, het initiatief kreeg navolging in praktisch alle landen van Europa. De vereniging streeft samenwerking na tussen de verschillende leden, ter uitwisseling van ideeën en wetenschappelijke ervaringen.
Naar aanleiding van dit jubileum werd een boek geschreven “25 years of Belgian Sleep”. Hierin wordt stilgestaan bij de pioniers van de slaapgeneeskunde in België, de oprichting van de BASS en zijn activiteiten. Het boek beschrijft ook de belangrijkste onderzoeksactiviteiten verricht door Belgische onderzoeksgroepen in het domein van de slaap alsook de evolutie van de slaapgeneeskunde in België.

De auteurs zijn vooral actieve leden van de BASS en gekende onderzoekers en clinici. Het boek bevat een mix van geschiedenis, wetenschap, geneeskunde, psychologie en anecdotes en maken het tot een aangenaam geheel en een must voor éénieder geďnteresseerd in het domein.

Toekomst
“De “slaapgeneeskunde” is geëvolueerd in een volwassen medisch terrein, die een specifieke medische expertise vraagt en een grote vakkundigheid”, zegt Prof. Pevernagie, BASS voorzitter. Het verder ontwikkelen en professionaliseren van deze tak van de geneeskunde vormen een ware uitdaging voor het domein. “Volgens voorzichtige schattingen bieden een honderdtal ziekenhuizen slaaponderzoek aan in België, het merendeel kleinschalig”, merkt Prof. Verbraecken op. 72 van deze centra beschikken over een CPAP-conventie, wat hen toelaat om een CPAP-apparaat voor te schrijven. Op dit ogenblik slapen 24.000 landgenoten met een CPAP-masker”.

Onderzoek op dit terrein heeft bijgedragen tot verbeterde behandelingsmethoden, tot preventie van ongevallen en tot meer inzicht in de gevolgen van slaaptekort, benadrukt M. Kerkhofs.
01 jul 2008 09u55
zie ook rubriek