Meer dottermogelijkheden is in belang van patiënt

Het is in het belang van hartpatiënten dat per 1 januari 2009 meer ziekenhuizen dotterbehandelingen mogen uitvoeren, zoals minister Klink heeft besloten. Dat stelt Menno Baars, cardioloog in de IJsselmeerziekenhuizen. Hij reageert daarmee op uitlatingen van Yolanda van der Graaf, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, die zegt dat er voldoende dottercapaciteit is.
Volgens Van der Graaf lopen diverse ziekenhuizen vooruit op de vrije markt en hebben zij vergunningen aangevraagd voor dotteroperaties. Het gaat om ziekenhuizen waar slechts een beperkt aantal interventiecardiologen werkt, op steenworp afstand van bestaande centra zonder wachtlijsten.
Van der Graaf vraagt zich af of deze ziekenhuizen zeven dagen per week beschikken over goed gekwalificeerde teams die voldoende productie kunnen draaien om technisch bij te blijven. Het risico bestaat volgens haar dat zij de indicatie daarom zullen verruimen om aan de normen te voldoen.

Baars bevestigt dat er momenteel geen wachtlijsten zijn, maar noemt het kortzichtig om dan maar niets aan de capaciteit te doen. “In het verleden hebben we gezien dat we dan later met wachtlijsten te maken krijgen.”

Hij wijst erop dat de Nederlandse Vereniging voor cardiologie in duidelijke richtlijnen heeft bepaald aan welke minimale eisen cardiologen en dottercentra moeten voldoen. Er geldt bijvoorbeeld een minimum voor het aantal jaarlijks te verrichten dotterbehandelingen. Er moet ook een nauwe samenwerking zijn met een topklinisch hartchirurgisch centrum. “De vereniging en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houden daar streng toezicht op.”

Het komt volgens Baars de zorg aan hartpatiënten niet ten goede als de dotteringrepen voorbehouden blijven aan een te beperkt aantal cardiologen. “als straks meer ziekenhuizen deze ingreep mogen uitvoeren, wordt de kennis van indicatiestelling en nazorg beter verspreid en worden ook niet-interventiecardiologen er beter bij betrokken.”
13 okt 2008 09u28
Bron: MedNet.nl
zie ook rubriek