Medicatie helpt adhd kinderen op school

Kinderen met adhd presteren beter op school wanneer ze medicijnen krijgen. Zij lopen met lezen en wiskunde een paar maanden voor op leeftijdsgenootjes met adhd die geen pillen, zoals Ritalin, krijgen.
Dat staat in een onderzoek van de Universiteit van Californië dat deze week is gepubliceerd. Volgens de wetenschappers is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed van medicatie op het leren en presteren op school. ‘Het verschil in leerprestaties dat we hebben gevonden, is erg belangrijk. Vroege ontwikkeling op school is namelijk bepalend voor de schoolprestaties in de toekomst’, meldt het verslag.

Wiskunde en lezen
Voor het onderzoek werden 594 kinderen met adhd gevolgd. Van deze groep kreeg ongeveer zestig procent medicijnen. De adhd’ers die medicatie namen, scoorden hoger in wiskunde en in lezen. Toch bleven hun prestaties nog altijd achter bij kinderen zonder adhd.

Hulpmiddel
Hoewel het onderzoek aantoont dat medicijnen zoals ritalin een positieve invloed hebben op schoolprestaties van kinderen met adhd, benadrukken de wetenschappers dat medicatie slechts een hulpmiddel is.
04 mei 2009 09u12
Bron: BCM
zie ook rubriek