Ondervoeding brengt gezondheid en levenskwaliteit van Belgische senioren in gevaar

Bijna zes op tien mensen ouder dan 70 loopt een reŽel risico om ondervoed te raken. Dat blijkt vandaag uit de resultaten van een onderzoek bij ruim 5.300 70-plussers. 16 procent van hen was ook daadwerkelijk ondervoed.
In november 2008 werden 5334[2] senioren ouder dan 70 jaar onderzocht op voeding' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>ondervoeding. De resultaten van dit unieke onderzoek onder de naam ĎNutriAction 2008í zijn ontnuchterend: bijna 6 op 10 senioren (57%) hebben een reŽel risico om ondervoed te raken[3], 16% van de onderzochte groep was daadwerkelijk ondervoed. Het optreden van nieuwe ondervoeding komt in alle leeftijdsklassen in gelijke mate voor, waardoor de fractie van personen met reŽle ondervoeding progressief toeneemt met de leeftijd. Kortweg gesteld: iedereen boven 70 jaar moet alert zijn voor ondervoeding. NutriAction 2008 legt eveneens de relatie tussen ondervoeding en het verlies van mobiliteit bloot. Een belangrijke vaststelling, want het verlies aan mobiliteit is een belangrijke reden van opname in een rvt (Rust en Verzorgingstehuis).

Ondervoeding voorkomen en behandelen is eenvoudig en goedkoop. Het wetenschappelijk comitť van NutriAction wijst daarom opnieuw op het belang van waakzaamheid. Prof. A. Van Gossum, vertegenwoordiger van de Sociťtť Belge de Nutrition Clinique in het wetenschappelijk begeleidingscomitť van NutriAction, verbonden aan het Erasmus ziekenhuis (ULB), Brussel: ďOndervoeding aanpakken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de oudere zelf, moeten ook familie, verzorgers, artsen en omringend paramedisch personeel alert zijn bij gewichtsverlies, verlies van eetlust, loszittende kleren, juwelen of tanden. De overheid kan zijn verantwoordelijkheid opnemen door structuren te creŽren waarbinnen ondervoeding gemakkelijker opgespoord en goedkoper behandeld kan worden.Ē

Ondervoeding en het verlies aan mobiliteit gaan hand in hand. Bij de senioren met een bmi kleiner dan 20 was 47% bed/stoel gebonden en slechts 26% volledig zelfstandig mobiel terwijl dit bij diegenen met een bmi groter dan 20 respectievelijk 29.7 % en 43 % was.

Prof. Dr. Vandewoude, vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme in het wetenschappelijk begeleidingscomitť van NutriAction, verbonden aan de Universiteit Antwerpen/ZNA Sint-Elisabeth, Antwerpen: ďOndervoeding zal niet alleen leiden tot gewichtsverlies en verlies van spiermassa maar uiteindelijk ook tot een vermindering van de spierkracht. Hierdoor zal de algemene conditie aangetast worden en wordt het bewegen en rechtkomen moeilijker. Dit vormt een bedreiging voor de autonomie van de persoon, want wanneer men niet meer zelfstandig mobiel is, wordt men afhankelijk van anderen. ď
Ondervoeding weegt op de economie. Ondervoeding brengt ook torenhoge gezondheidszorgkosten met zich mee. De algemene maatschappelijke kost is dan ook enorm: in het Verenigd Koninkrijk zelfs twee maal zo groot als die van obesitas. Recente studies stellen dat voor patiŽnten die bij hun opname in het ziekenhuis ondervoed zijn, ongeveer 19% meer ziekenhuiskosten worden gemaakt dan voor niet-ondervoede patiŽnten met een gelijkaardige medische diagnose. Verdere analyse toonde aan dat de achteruitgang op voedingsvlak tijdens een ziekenhuisverblijf ook geassocieerd is met hogere gezondheidszorgkosten.Het voorkomen en snel behandelen van ondervoeding bij ouderen levert heel wat op. ouderen kunnen hierdoor langer onafhankelijk blijven, behouden hun spierkracht en genezen sneller bij ziekte of hospitalisatie. Bij ouderen die lijden aan een chronische ziekte, zal deze bij een correcte voeding minder snel evolueren. Jammer genoeg wordt ondervoeding nog steeds te weinig onderkend en behandeld. Ondervoeding bij ouderen opsporen en aanpakken is dan ook een absolute noodzaak. De Europese bevolking wordt steeds ouder. Tegen 2050 zal naar schatting een derde van de Europeanen ouder zijn dan 60 jaar.

Het voorkomen en behandelen van ondervoeding is eenvoudig. Eens ondervoeding herkend en gediagnosticeerd wordt, is het belangrijk de aandoening te behandelen. Er bestaan vele manieren om ondervoeding te voorkomen en patiŽnten meer voedingsstoffen te laten opnemen. De meest voor de hand liggende zijn dieetadvies en het inschakelen van kleine tussenmaaltijden. Niet alle ondervoede patiŽnten zijn in staat zijn om gewone voeding in voldoende mate te eten. Voor hen kan medische drinkvoeding, rijk een eiwitten en energie, een oplossing bieden.


20 aug 2009 09u53
zie ook rubriek