Vandeurzen voorziet 145 miljoen extra voor gehandicaptensector

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de toekenningsvoorwaarden van een persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap. De wijziging heeft tot doel de PAB's niet aan te passen bij een daling van de index. Door deze ingreep wordt aan de budgethouders gegarandeerd dat het PAB-budget maximaal kan worden ingezet. Bij de volgende indexstijging wordt eerst de niet toegepaste indexdaling verrekend, waardoor op de PAB-budgetten enkel de netto-verhoging wordt toegepast. Over dit wijzigingsbesluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.
Vlaams minister van welzijn jo vandeurzen (CD&V) trekt deze legislatuur (tot 2014) 145,5 miljoen euro extra uit om het tekort aan opvangplaatsen in de gehandicaptensector weg te werken. Dat schrijven de Concentrakranten vandaag. Het geld komt bovenop de 1,16 miljard euro die de regering jaarlijks al uittrekt voor deze sector.

Het geld is bedoeld voor de uitbouw en de uitbreiding van (semi)residentiŽle voorzieningen, het persoonlijk assistentiebudget (PAB), de individuele materiŽle bijstand en de multidisciplinaire teams.

Eind vorig jaar stonden 19.123 personen op de wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Voorts waren er 5.089 aanvragen voor een persoonlijk assistentiebudget.
05 nov 2010 09u27
zie ook rubriek