VUB-UGent-onderzoeksgroep cordineert groot EU-project rond palliatieve zorg

Binnen het zevende kaderprogramma (budgetlijn Marie Curie Initial Training Network) trekt Europa een bedrag van vier miljoen euro uit voor een internationale doctoraatsopleiding in palliatieve zorgonderzoek. Het project loopt tot eind 2014 gespreid over zes verschillende landen, en wordt gecordineerd door de professoren Luc Deliens en Lieve Van den Block van de VUB-UGent-onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.
De komende vier jaar trekt Europa een budget van vier miljoen euro uit voor een opleidingsproject in de palliatieve zorg. Het is erg uitzonderlijk dat dit onderzoeksdomein een beurs van deze omvang in de wacht sleept. Het project heet EURO IMPACT, wat staat voor European Intersectorial and Multi-disciplinary Palliative Care research training. Doelstelling is om jonge onderzoekers op te leiden in palliatieve zorgonderzoek en op lange termijn een vast Europees platform voor training in palliatieve zorgonderzoek op te richten. Het project zal de internationale mobiliteit van Europese onderzoekers in dit domein vergroten en de uitwisseling van kennis over de praktijk en het beleid tussen landen onderling bevorderen.

De opleidingsprogrammas zullen worden aangeboden door instellingen die een voortrekkersrol spelen in het onderzoek rond palliatieve zorg in Belgi, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Itali, in samenwerking met enkele Europese koepelorganisaties in palliatieve zorg en geriatrie. Er zullen twaalf junior en vier senior onderzoekers worden aangeworven om onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de palliatieve zorg in Europa. Ze zullen wetenschappelijke artikels schrijven, een doctoraatsverhandeling voorbereiden en rondreizen in Europa om samen te werken met andere onderzoekers. De cordinatie van het hele project is in handen van de professoren Luc Deliens en Lieve Van den Block van de vub-UGent-onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde, gevestigd op de medische campus van de vub in Jette.
04 jan 2011 10u37
zie ook rubriek