Behandeling van cerebrale aneurysmata: nieuwe vooruitzichten

Een Amerikaanse firma gespecialiseerd in de ontwikkeling van endovasculaire protheses voor cerebrale aneurysmata stelde een mogelijk vernieuwende en spectaculaire behandelingsmethode voor. Wereldwijd werden drie medische teams gekozen met het oog op het testen van de doeltreffendheid en de snelheid van deze techniek, waaronder het team van Professor Boris Lubicz, hoofd van het ziekenhuis voor diagnostische en interventionele neuroradiologie van het Erasmus Ziekenhuis (VUB).
De grootste vooruitgang werd geboekt op het vlak van een beduidende verkorting van de interventietijd die van minstens anderhalf uur tot vijf uur naar twintig minuten teruggebracht werd voor klassieke behandelingen (embolisatie of chirurgie)!
In november 2010 vond de eerste interventie in het Erasmus ziekenhuis (vub) plaats in het bijzijn van het hoofd van de vasculaire neurochirurgie van de Mayo Clinic in de VS (Rochester, Minnesota). Dankzij het succes en het innoverende karakter van deze nieuwe aanpak werd een samenwerking opgestart tussen de Mayo Clinic en het Erasmus ziekenhuis (vub).

Behandeling van aneurysma
Er bestaan twee erkende behandelingen voor cerebrale aneurysmata: embolisatie en chirurgie.

Embolisatie is een minder invasieve techniek die via de aders toegepast wordt en laat toe het aneurysma operatief af te sluiten door in de dijslagader catheters (dunne buisjes) in te brengen die tot aan de hersenen gebracht worden om het aneurysma af te sluiten. Normaal gezien gebruikt men kleine platina draadjes die het kleine zakje dichtmaken en genezen. De chirurgie bestaat erin te trepaneren en een clip op de kraag van het aneurysma te plaatsen om deze uit te sluiten van de hersencirculatie.

De embolisatie is tegenwoordig de belangrijkste behandeling van aneurysmata, maar de duidelijke ‘eenvoudigheid’ van deze techniek neemt niet weg dat dit een hersenoperatie blijft, wat steeds delicaat is.

Nieuwe behandeling
De ‘nieuwe’ behandeling gebeurt als een klassieke embolisatie, langs de aders. Maar het gebruikte materiaal verschilt: er wordt een prothese geplaatst in de aneurysmazak om deze te helen. De interventie is sneller, vooral wat de gecompliceerde aneurysmata, zoals die met een brede kraag, betreft. In deze meer gecompliceerde gevallen kunnen twee therapieën aan de patiënt voorgesteld worden: een klassieke embolisatie met draadjes en een microballon of een stent (een soort ‘gaasje’) om de draadjes in het aneurysma vast te houden, of de klassieke chirurgie. Deze verschillende technieken zijn erg doeltreffend en zijn reeds vele jaren bekend, maar vragen een relatief lange interventietijd.

De nieuwe prothese opent dus veelbelovende perspectieven. Ze moet nu op lange termijn geëvalueerd worden en de behandelingen die hierboven opgesomd worden, blijven momenteel de referentiebehandelingen.
11 feb 2011 11u43
zie ook rubriek